Akcjonariat

Skład akcjonariatu IFIRMA SA.

Główni akcjonariusze i udział na WZA


Akcjonariusz Udział w kapitale Liczba akcji Udział na WZA Liczba głosów Data aktualizacji
Wojciech Narczyński 26,72% 1 710 000 34,24% 2 820 000 30.08.2017
Marta Przewłocka 15,48% 990 401 18,83% 1 550 401 30.08.2017
Agnieszka Kozłowska 4,30% 275 019 5,34% 440 019 30.08.2017
Pozostali 53,51% 3 424 580 41,59% 3 424 580 03.09.2017
RAZEM 100% 6 400 000 100% 8 235 000 03.09.2017