Akcjonariat

Skład akcjonariatu IFIRMA SA.

Główni akcjonariusze i udział na WZA


Akcjonariusz Udział w kapitale Liczba akcji Udział na WZA Liczba głosów Data aktualizacji
Wojciech Narczyński 26,17% 1 675 000 32,91% 2 710 000 23.05.2018
Marta Przewłocka 13,60% 870 398 17,37% 1 430 398 27.04.2018
Agnieszka Kozłowska 5,47% 350 019 7,16% 590 019 28.11.2017
Pozostali 54,76% 3 504 583 42,56% 3 504 583 23.05.2018
RAZEM 100% 6 400 000 100% 8 235 000