Akcjonariat

Skład akcjonariatu IFIRMA SA.

Główni akcjonariusze i udział na WZA


Akcjonariusz Udział w kapitale Liczba akcji Udział na WZA Liczba głosów Data aktualizacji
Wojciech Narczyński 25,55% 1 635 000 32,42% 2 670 000 28.11.2017
Marta Przewłocka 15,48% 990 401 18,83% 1 550 401 30.08.2017
Agnieszka Kozłowska 5,47% 350 019 7,16% 590 019 28.11.2017
Pozostali 53,51% 3 424 580 41,59% 3 424 580 03.09.2017
RAZEM 100% 6 400 000 100% 8 235 000 03.09.2017