Akcjonariat

Skład akcjonariatu IFIRMA SA.

Główni akcjonariusze i udział na WZA


Akcjonariusz Udział w kapitale Liczba akcji Udział na WZA Liczba głosów Data aktualizacji
Wojciech Narczyński 26,42% 1 690 732 32,67% 2 690 732 24.07.2018
Marta Przewłocka 13,60% 870 398 17,37% 1 430 398 27.04.2018
Agnieszka Kozłowska 6,28% 402 000 8,22% 677 000 29.06.2018
Pozostali 53,70% 3 436 870 41,74% 3 436 870 24.07.2018
RAZEM 100% 6 400 000 100% 8 235 000