Akcjonariat

Skład akcjonariatu IFIRMA SA.

Główni akcjonariusze i udział na WZA


Akcjonariusz Udział w kapitale Liczba akcji Udział na WZA Liczba głosów Data aktualizacji
Wojciech Narczyński 26,72% 1 710 000 32,91% 2 710 000 18.09.2018
Marta Przewłocka 13,60% 870 398 17,37% 1 430 398 27.04.2018
Agnieszka Kozłowska 6,33% 405 000 8,26% 680 000 10.10.2018
Pozostali 53,35% 3 414 602 41,46% 3 414 602 10.10.2018
RAZEM 100% 6 400 000 100% 8 235 000