Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 03.09.2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – porządek obrad:
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego
  6. Zamknięcie Zgromadzenia

Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 10/2013.