Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spółka nie transmituje obrad walnych zgromadzeń ze względu na brak zainteresowania akcjonariuszy Emitenta taką formą.