Wpisy oznaczone jako:

amortyzacja środków trwałych w warunkach pogorszonych