Zaliczka na kasie jako przychód – nowe terminy zgłoszeń do US

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadza szereg zmian, min. w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady prowadzenia ewidencji i korygowania błędów na kasie fiskalnej

Zasady prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących regulują akty prawne.

Kasy fiskalne – zasady ewidencjonowania

Od 1 września 2011 r do ustawy o podatku VAT wprowadzono zapisy precyzujące zasady ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych.

Kasa fiskalna. Obowiązek rejestrowania sprzedaży w 2014 r.

Rozporządzenie regulujące obowiązek stosowania kas fiskalnych w 2010 r zawiera zasady ogólne, oraz listę wyjątków zarówno rozszerzających jak i zawężających zakres ich stosowania. O obowiązku decyduje przede wszystkim wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników indywidualnych. Ale są branże (np. medycyna, edukacja) lub czynności (np. sprzedaż wysyłkowa), które zwalnia się z obowiązku rejestracji na kasie niezależnie od obrotu, a z drugiej strony rozporządzenie wymienia towary (np. płyty kompaktowe), których sprzedaż od pierwszego dnia musi być na kasie rejestrowana.

Kontakt

pon.-pt.: 9:00 - 20:00

e-mail: bok@ifirma.pl

BOK ifirma.pl: 801 006 008

BOK ifirma.pl: 71 769 55 15

BR ifirma.pl: 71 769 55 81

profil FB: facebook

profil G+: google+


Nie odnalazłaś/eś informacji?

Nasze certyfikaty

certyfikat GPW ifirma - partner NASK ifirma - partner GOOGLE