Zasady prowadzenia ewidencji i korygowania błędów na kasie fiskalnej

Zasady prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących regulują akty prawne.

Kasy fiskalne – zasady ewidencjonowania

Od 1 września 2011 r do ustawy o podatku VAT wprowadzono zapisy precyzujące zasady ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych.

Kasa fiskalna. Obowiązek rejestrowania sprzedaży w 2014 r.

Rozporządzenie regulujące obowiązek stosowania kas fiskalnych w 2010 r zawiera zasady ogólne, oraz listę wyjątków zarówno rozszerzających jak i zawężających zakres ich stosowania. O obowiązku decyduje przede wszystkim wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników indywidualnych. Ale są branże (np. medycyna, edukacja) lub czynności (np. sprzedaż wysyłkowa), które zwalnia się z obowiązku rejestracji na kasie niezależnie od obrotu, a z drugiej strony rozporządzenie wymienia towary (np. płyty kompaktowe), których sprzedaż od pierwszego dnia musi być na kasie rejestrowana.

Więcej informacji

Kontakt

Pon.-pt.: 9:00 - 20:00

Mail: bok@ifirma.pl

Telefon: 801 006 008

Telefon: 71 769 55 15

Profil FB: facebook

Profil G+: google+


Nie odnalazłaś/eś informacji?

Nasze certyfikaty

certyfikat GPW ifirma - partner NASK ifirma - partner GOOGLE