Import usług – brak dokumentu zakupu

Import usług - brak dokumentu zakupu
Zakup usług – zawłaszcza świadczonych elektronicznie – od dostawców mających swoje siedziby poza UE rodzi problemy związane z uzyskaniem poprawnych (w świetle polskich przepisów) dokumentów zakupu.

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Zwolnienie podmiotowe z VAT
Nie każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą musi być podatnikiem podatku VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje zwolnienia z tego obowiązku. Zwolnienia te mogą być związane z wielkością obrotu (wartością sprzedaży) firmy (zwolnienia podmiotowe z VAT) i z rodzajem świadczonych usług (zwolnienia przedmiotowe z VAT). W tekście skupimy się na zwolnieniu podmiotowym z VAT.

Numer NIP z prefiksem PL

Numer NIP z prefiksem PL
Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych mają obowiązek posługiwania się numerem VAT-UE, czyli krajowym numerem NIP poprzedzonym prefiksem PL.

Import usług dokonany przez podatnika zwolnionego z VAT

Import usług dokonany przez podatnika zwolnionego z VAT
W przypadku, gdy świadczącym usługę jest podatnik, który nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju (Polski) – nabywca traktuje zakup usługi jako “import usług”.

Miejsce opodatkowania usług świadczonych poza terytorium Polski

Miejsce opodatkowania usług świadczonych poza terytorium Polski
Świadczenie usług poza terytorium kraju wymaga znajomości zasad zawartych w Dyrektywie UE oraz ustawie o podatku VAT, na podstawie których określa się w jakim państwie usługa jest opodatkowana i kto jest płatnikiem podatku.

Import usług – dokumentowanie transakcji

import usług dokumentowanie transakcji
Zgodnie z art. 2 pkt. 9 ustawy o VAT import usług to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca (nabywca), o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4. Podatnikiem są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju (czyli w Polsce).

Świadczenie usług – miejsce opodatkowania

Świadczenie usług - miejsce opodatkowania
Nowelizacja ustawy o VAT, od stycznia 2010, wprowadziła ujednolicone zasady określania miejsca opodatkowania usług. Miejsce opodatkowania usługi zależy od statusu kupującego – czy jest podatnikiem, miejsca zamieszkania(siedziby) kupującego od rodzaju świadczonej usługi.

Interpretacje podatkowe: miejsce opodatkowania importu usług

miejsce opodatkowania importu usług
Zamieszczony poniżej tekst jest pełnym przytoczeniem interpretacji podatkowej wydanej na wniosek podatnika. Interpretacja indywidualna z dnia 25.03.2010, sygn. IPPP3/443-275/10-2/IB, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) […]

Nowa grupa podatników zobowiązana do rejestracji VAT-UE

rejestracja vat ue
Od stycznia 2010 dwie nowe grupy firm obejmie obowiązek zarejestrowania się i jako podatnik VAT UE i w konsekwencji posługiwania się prefiksem PL przed numerem NIP w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Nowelizacja dotyczy podatników dokonujących transakcji: 1. nabycia usług świadczonych przez podmioty nie mające siedziby w Polsce. Co do zasady takie usługi są opodatkowane w kraju usługobiorcy […]

Więcej informacji

Kontakt

Pon.-pt.: 9:00 - 20:00

mail: bok@ifirma.pl

telefon: 801 006 008

telefon: 71 769 55 15

Profil G+: Google+


Nie odnalazłaś/eś informacji?

Nasze certyfikaty

certyfikat GPW ifirma - partner NASK ifirma - partner GOOGLE