Wpisy oznaczone jako:

indywidualny numer rachunku składkowego