Wpisy oznaczone jako:

koszty powiększające wartość początkową