Nieodpłatne przekazanie towaru a podatek VAT

Nieodpłatne świadczenia od 1 kwietnia 2013 roku Generalnie opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, oprócz tego w ustawie zostały określone przypadki, w których pomimo, że towary są przekazywane lub usługi świadczone nieodpłatnie, to czynność ta rodzi obowiązek podatkowy w VAT. Od 1 kwietnia 2013 roku nastąpiły zmiany w tym […]

Gratisy wydawane w ramach sprzedaży premiowej

Od 1 kwietnia sprzedawcy prowadzący sprzedaż premiową muszą sprawdzać, czy wydanie gratisu nie rodzi po ich stronie obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Więcej informacji

Kontakt

Pon.-pt.: 9:00 - 20:00

Mail: bok@ifirma.pl

Telefon: 801 006 008

Telefon: 71 769 55 15

Profil FB: facebook

Profil G+: google+


Nie odnalazłaś/eś informacji?

Nasze certyfikaty

certyfikat GPW ifirma - partner NASK ifirma - partner GOOGLE