Miejsce świadczenia usług transportu

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, od 1 stycznia 2011 roku miejsce świadczenia usług transportu towarów określa inaczej niż w art. 28b ustawy o VAT.

Akty prawne – zasady stosowania nowych stawek VAT

Zmiany wprowadzone w ustawie o podatku od towarów i usług ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Podatek VAT – zmiany w 2010 roku

Miejscem opodatkowania usług świadczonych między podatnikami będzie miejsce, gdzie usługobiorca ma siedzibę. Stanowi ona realizacją jednego z fundamentów docelowego systemu VAT, tj. opodatkowania usługi w miejscu konsumpcji.

Kontakt

pon.-pt.: 9:00 - 20:00

e-mail: bok@ifirma.pl

BOK ifirma.pl: 801 006 008

BOK ifirma.pl: 71 769 55 15

BR ifirma.pl: 71 769 55 81

profil FB: facebook

profil G+: google+


Nie odnalazłaś/eś informacji?

Nasze certyfikaty

certyfikat GPW ifirma - partner NASK ifirma - partner GOOGLE