Wpisy oznaczone jako:

podatkowa księga przychodów i rozchodów