Wpisy oznaczone jako:

przekazanie środka trwałego do majątku prywatnego