Przeliczanie waluty według kursu Europejskiego Banku Centralnego

  Od 1 stycznia 2013 roku zmieniły się zasady przeliczania transakcji prowadzonych w walutach obcych dla celów podatku VAT. Zmianie uległ art. 31a ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego […]

Interpretacje podatkowe – różnice kursowe w transakcjach realizowanych przez PayPal

Interpretacja wyjaśnia sposób wyliczania różnic kursowych gdy opłata za transakcję została wykonana za pośrednictwem konta na PayPal. Ponieważ PayPal nie ogłasza kursów walut więc w celu wyliczenia różnic kursowych należy odwołać się do kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień realizacji zapłaty.

Więcej informacji

Kontakt

Pon.-pt.: 9:00 - 20:00

Mail: bok@ifirma.pl

Telefon: 801 006 008

Telefon: 71 769 55 15

Profil FB: facebook

Profil G+: google+


Nie odnalazłaś/eś informacji?

Nasze certyfikaty

certyfikat GPW ifirma - partner NASK ifirma - partner GOOGLE