Nowa stawka ryczałtu

Smiling breeder woman holding bottles of milk
Od 01.01.2016 r. funkcjonuje nowa 2% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowanie wskazaną stawką dotyczy sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Zryczałtowany podatek dochodowy przy umowach zlecenie/dzieło do 200 zł

free wordpress themes
Zryczałtowany podatek dochodowy ma zastosowanie wtedy, gdy zawarta zostanie umowa zlecenie czy umowa o dzieło do 200 zł brutto i z osobą, która nie jest pracownikiem zleceniodawcy.

Obowiązki podatnika na koniec roku podatkowego 2015 (ryczałt)

obowiązki podatnika na koniec roku, ryczałt
Przedstawiamy wszystkie obowiązki związane z końcem roku, jakie ma podatnik rozliczający się na zasadzie ryczałtu.

Remanent początkowy

remanent poczatkowy
Podatnicy rozliczający się na ryczałcie ewidencjonowanym lub prowadzący Księgę Przychodów i Rozchodów, mają obowiązek sporządzenia dwóch remanentów (spisów z natury) w ciągu roku: remanentu początkowego oraz remanentu końcowego.

Co to jest ryczałt ewidencjonowany? Wszystko o ewidencji ryczałtu cz. 3

ryczałt
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, oraz wspólnicy spółki jawnej, umowę której zawarły jedynie osoby fizyczne), jeżeli spełnią określone warunki mogą wybrać formę zapłaty podatku dochodowego „ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”. Warunki które należy spełnić, aby móc wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to: nieprzekroczenie progów przychodów, nie […]

Co to jest ryczałt ewidencjonowany? Wszystko o ewidencji ryczałtu cz. 2

co to jest ryczałt
Podatnicy opodatkowani ryczałtem nie mają takich samych odliczeń, jak podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych. Różnica polega na tym, że odliczenia dokonywane są od przychodów, a nie od dochodów. Odliczenia obejmują głównie wydatki: z tytułu składek ZUS na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych kwot darowizn przekazywanych na cele pożytku publicznego oraz […]

Co to jest ryczałt ewidencjonowany? Wszystko o ewidencji ryczałtu cz. 1

na czym polega ewidencja ryczałtu
Co to jest ryczałt ewidencjonowany? Wszystko o ewidencji ryczałtu cz. 3 Dowody zakupu Obowiązkiem dla podatników opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym jest posiadanie i przechowywanie dowodów zakupu towarów. Podatnicy opodatkowani ryczałtem nie księgują kosztów uzyskania przychodów mimo że ponoszą określone koszty ekonomiczne działalności. Na podstawie dowodów zakupów można ustalić kosztową stronę działalności podatnika. Ustalenia w tym zakresie […]

Ryczałt czy VAT?

obowiązki związane z zakończeniem działalności gospodarczej
Z tym pytaniem nierzadko spotykam się rozmawiając z przyszłymi przedsiębiorcami, dlatego warto szerzej wyjaśnić te dwa jakże różne podatki. Ryczałt Ryczałt obok podatku liniowego, na zasadach ogólnych czy też karty podatkowej jest podatkiem dochodowym. Formę podatku dochodowego osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą wybiera na wniosku CEIDG-1. Podstawą opodatkowania jest tu przychód pomniejszony o zapłacone składki społeczne; […]

Skutki późniejszego ujęcia składnika majątku w ewidencji środków trwałych

późne ujęcie składnika majątku w ewidencji środków trwałych
Podatnicy prowadzący ewidencje w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz rozliczający się zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mają obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Obowiązki podatnika na koniec roku podatkowego 2013 (ryczałt)

obowiązki podatnika na ryczałcie na koniec roku
Remanent Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałt ewidencjonowany) mają obowiązek sporządzić spis z natury w następujących okolicznościach: na dzień zaprowadzenia ewidencji, na koniec każdego roku podatkowego, w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki, na dzień likwidacji działalności (ujmujemy również w remanencie likwidacyjnym rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia), […]
Strona 1 z 212

Więcej informacji

Kontakt

Pon.-pt.: 9:00 - 20:00

mail: bok@ifirma.pl

telefon: 801 006 008

telefon: 71 769 55 15

Profil G+: Google+


Nie odnalazłaś/eś informacji?

Nasze certyfikaty

certyfikat GPW ifirma - partner NASK ifirma - partner GOOGLE