Wpisy oznaczone jako:

składka na ubezpieczenie zdrowotne