Sprzedaż opodatkowana i zwolniona – wskaźnik VAT

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność, oprócz sprzedaży towarów czy świadczenia usług opodatkowanych stawką podstawową lub stawkami obniżonymi, mogą świadczyć usługi zwolnione z VAT. Wystawiając faktury na te usługi stosują stawkę ZW. Przedsiębiorca świadczący usługi zwolnione z VAT musi pamiętać, że nie może odliczyć podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną z VAT. W przypadku […]

Interpretacje podatkowe – Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe

Tylko usługi oświatowe świadczone przez instytucję spełniającą łącznie warunki: 1. instytucja jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, 2. świadczone usługi kształcenia wymienionych są w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Korekta VAT po sprzedaży samochodu osobowego ze stawka ZW.

Zakup samochodu firmowego, a prawo do odliczenia VAT Przy zakupie samochodu ciężarowego na firmę na fakturę VAT przysługuje nam pełne odliczenie podatku naliczonego. Natomiast nabywając samochód osobowy na fakturę VAT, na firmę, ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia. W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego […]

Więcej informacji

Kontakt

Pon.-pt.: 9:00 - 20:00

mail: bok@ifirma.pl

telefon: 801 006 008

telefon: 71 769 55 15

Profil G+: Google+


Nie odnalazłaś/eś informacji?

Nasze certyfikaty

certyfikat GPW ifirma - partner NASK ifirma - partner GOOGLE