Wpisy oznaczone jako:

wartość początkowa środka trwałego