Wpisy oznaczone jako:

weryfikacja statusu podatnika vat