Jak rozliczyć fakturę za książki wystawioną przez Amazon ze stawką 5%

book with glasses on the desk against books
Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) za wynagrodzeniem na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

Zakup samochodu na terenie Unii Europejskiej

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu zwolnione z VAT
Chcąc nabyć samochód osobowy w innym kraju UE niż Polska, przedsiębiorca musi wziąć po uwagę możliwość wystąpienia “wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów” (zwane dalej “WNT”), co wiąże się z obowiązkiem zapłacenia podatku VAT.

Terminy składania deklaracji VAT-UE

terminy skladania deklaracji
Przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzunijnej dostawy towarów (WDT), wewnątrzunijengo nabycia towarów (WNT) lub sprzedający usługi podatnikom zarejestrowanym w UE są zobowiązani do składania deklaracji podsumowującej VAT-UE.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow
W celu dokonywania nabyć towarów na terenie Unii Europejskiej należy zarejestrować się jako podatnik VAT-UE poprzez złożenie w swoim US formularza VAT-R z zaznaczonym polem 59.

Numer NIP z prefiksem PL

Numer NIP z prefiksem PL
Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych mają obowiązek posługiwania się numerem VAT-UE, czyli krajowym numerem NIP poprzedzonym prefiksem PL.

Import towarów – zwolnienia

Ustawa o VAT wprowadza od 1 stycznia 2011 roku zmiany odnośnie kwestii zwolnień w zakresie importu towarów.

Faktura VAT-marża

faktura vat marza
Faktury VAT-marża są wystawiane przez sprzedawców towarów używanych (np. komisy samochodowe) oraz pośredników (np. usługi turystyczne). Artykuł wyjaśnia zasady opodatkowania podatkiem VAT tych transakcji, wyliczania kwoty podatku, podaje dane wymagane na fakturze VAT-marża oraz sposób księgowania faktury VAT-marża przez nabywcę.

Więcej informacji

Kontakt

Pon.-pt.: 9:00 - 20:00

mail: bok@ifirma.pl

telefon: 801 006 008

telefon: 71 769 55 15

Profil G+: Google+


Nie odnalazłaś/eś informacji?

Nasze certyfikaty

certyfikat GPW ifirma - partner NASK ifirma - partner GOOGLE