Zwolnienie z VAT – powrót do zwolnienia w 2017 roku

Przedsiębiorca który utracił prawo do zwolnienia od podatku VAT lub z dobrowolnie z niego zrezygnował może ponownie skorzystać z tego zwolnienia nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił to prawo lub z niego zrezygnował.

Powrót do zwolnienia z VAT – skutki podatkowe

Powrót do zwolnienia z VAT wiąże się z koniecznością dokonania korekt, o których mowa w art. 91 ustawy o VAT. Ich efektem jest obowiązek ewentualnej zapłaty podatku VAT i złożenia deklaracji VAT przez nievatowca.

Zwolnienie podmiotowe w 2014 roku

Do końca 2013 roku, zgodnie z art. 113 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży opodatkowanej do wysokości 150 000 zł korzystali ze zwolnienia podmiotowego w VAT, kwota nie obejmowała wartości podatku. Do wartości limitu nie wliczano odpłatnej dostawa towarów, odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także dostawy towarów zaliczanych do środków trwałych oraz wartości […]

Rachunek a faktura – zmiany w 2014 r.

Przedsiębiorca zwolniony z VAT, ponieważ nie przekroczył obrotów 150 tys. zł wystawiając rachunek w serwisie ifirma.pl, wystawia jednocześnie dokument uznawany przez ustawę o podatku od towarów i usług (ptu) i rozporządzenie w sprawie wystawiania faktury za dokument – fakturę. Nie oznacza to jednocześnie obowiązku wystawiania dokumentów zawierających słowo “faktura” w treści lub w nagłówku.

Darowizna przedsiębiorstwa na rzecz członka rodziny

Umowa darowizny Przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 55 Kodeksu Cywilnego, to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Przekazanie firmy na drodze darowizny może zostać zawarte w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub formie aktu notarialnego. Osoba otrzymująca przedsiębiorstwo w formie darowizny od członka rodziny będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z […]

Bariery podatkowe – 7. Brak możliwości odliczenia VAT gdy transakcja, wg ustawy, jest zwolniona z opodatkowania

Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące “Czarnej Listy Barier” przygotowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Interpretacje podatkowe – zwolnie z podatku VAT szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego

Kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego po 1 stycznia 2011r. w dalszym ciągu korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.

Interpretacje podatkowe – Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe

Tylko usługi oświatowe świadczone przez instytucję spełniającą łącznie warunki: 1. instytucja jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, 2. świadczone usługi kształcenia wymienionych są w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Interpretacja podatkowa – stawka VAT w 2011 r na badania lekarskie osób ubiegajacych się o prawo jazdy

Badania lekarskie i psychologiczne wykonane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem nie są usługą mającą na celu ochronę zdrowia i z związku z tym nie mogą być zwolnione z podatku VAT. Usługa jest opodatkowana stawką 23%.

Gaz, energia cieplna i chłodnicza – VAT 2011

Od stycznia 2011 roku, Ustawa o VAT (VAT 2011) wprowadza w życie zmiany w związku z implementacją dyrektywy 2009/162/UE. Wprowadzają one głównie regulacje w zakresie energii cieplnej i chłodniczej oraz w zakresie importu gazu za pośrednictwem statków.
Strona 1 z 212

Więcej informacji

Kontakt

Pon.-pt.: 9:00 - 20:00

Mail: bok@ifirma.pl

Telefon: 801 006 008

Telefon: 71 769 55 15

Profil FB: facebook

Profil G+: google+


Nie odnalazłaś/eś informacji?

Nasze certyfikaty

certyfikat GPW ifirma - partner NASK ifirma - partner GOOGLE