Wpisy oznaczone jako:

zwrot podatku na rachunek VAT