Regulamin korzystania z serwisu ifirma.pl/ceidg


Uwagi ogólne

 • 1. Serwis jest redagowany i prowadzony przez Power Media S.A.
 • 2. Zasady przetwarzania i przechowywania danych określa Polityka Prywatności serwisu ifirma.pl.
 • 3. Power Media S.A. podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne związane z zapewnieniem ochrony danych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
 • 4. Korzystanie z serwisu ifirma.pl/ceidg jest bezpłatne.
 • 5. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem całości niniejszego regulaminu.

Korzystanie z serwisu

 • 1. Zawartość Serwisu ifirma.pl/ceidg może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego, użytku osobistego. Wykorzystanie niniejszego serwisu w całości bądź jakiejkolwiek części do celów zarobkowych jest zakazane. Złamanie zakazu każdorazowo skutkuje karą w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych brutto).
 • 2. Serwis generuje dokumenty w formacie PDF, do odczytania którego niezbędne jest posiadanie oprogramowania obsługującego ten format.
 • 3. Serwis umożliwia wysłanie wygenerowanego dokumentu na wskazany przez użytkownika adres e-mailowy.
 • 4. Skorzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji. Użytkownicy nie zarejestrowani w serwisie mają możliwość generowania dokumentów, ale bez możliwości ich przechowywania i późniejszej edycji. Dane wprowadzone do serwisu przez użytkowników niezarejestrowanych nie są przechowywane.
 • 5. Przechowywanie i edycja wprowadzonych przez użytkownika danych są możliwe po zarejestrowaniu się w serwisie. Dane użytkowników zarejestrowanych będą przechowywane przez okres 5 lat.
 • 6. Aby zarejestrować się w serwisie należy podać adres e-mail oraz hasło, które umożliwia dostęp do danych w serwisie.
 • 7. Utracone hasło można odzyskać jedynie za pośrednictwem konta poczty elektronicznej (loginu) podanego przy rejestracji.

Ochrona danych

 • 1. Zarejestrowanie się Serwisie nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec właściciela Serwisu - Power Media S.A.
 • 2. Wszelkie dane i informacje przekazane serwisowi nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, bądź jakichkolwiek innych celów komercyjnych, w tym kopiowania, publicznego odtwarzania, lub udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób niż określony w niniejszym regulaminie.
 • 3. Wszelkie informacje o charakterze danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), gromadzone i przetwarzane są przez Serwis ifirma.pl/ceidg pozostają własnością osoby wysyłającej.
 • 4. Na ochronę danych użytkowników Serwisu ifirma.pl/ceidg składają się w szczególności:
  • 4.1. System bezpieczeństwa transmisji danych - dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
  • 4.2. System kontroli dostępu do danych w przypadku zarejestrowania się w serwisie - tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła.
  • 4.3. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
  • 4.4. System bezpieczeństwa centrum obliczeniowego - budynek i urządzenia, gdzie będą przechowywane dane Użytkownika, są stale monitorowane na wypadek kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych.

Odpowiedzialność Power Media S.A.

 • 1. Power Media S.A. nie odpowiada za skutki związane z awariami sprzętu, oprogramowania i łączy internetowych używanych przez Gminy i użytkowników do obsługi serwisu.
 • 2. Serwis ifirma.pl/ceidg został przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Wniosek CEIDG-1 jest interaktywnym dokumentem wprowadzonym w ramach reformy "jedno okienko". Pozwala on na rejestrację firmy w oparciu o jeden formularz CEIDG-1 , który jest jednocześnie wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do US oraz ZUS. Skorzystaj z naszego poradnika przedsiębiorcy i dowiedz się jak założyć firmę krok po kroku. Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia w zakresie VAT skorzystaj z deklaracji VAT-R . Włąsna działalność gospodarcza - teraz to proste, dzięki naszemu wnioskowi CEIDG-1.

Copyright © 2010 - 2018 IFIRMA S.A. | Regulamin