Kalendarium styczeń - grudzień 2016

ZUS

Termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy:

  • do 5 dnia kolejnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze;
  • do 10 dnia kolejnego miesiąca - osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie);
  • do 15 dnia kolejnego miesiąca - pozostali płatnicy.

Wynagrodzenie brutto:

okres styczeń - marzec kwiecień - grudzień
minimalne: 1 850.00 zł 1 850.00 zł
średnie: 4 055.00 zł 4 055.00 zł

Minimalna podstawa wymiaru składek:

dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy 2 433.00 zł 2 433.00 zł
dla ubezpieczenia zdrowotnego 3 210.60 zł 3 210.60 zł

Wysokość składek do ZUS płaconych przez przedsiębiorcę:

na ubezpieczenie emerytalne 474.92 zł 474.92 zł
na ubezpieczenie rentowe 194.64 zł 194.64 zł
na ubezpieczenie chorobowe 59.61 zł 59.61 zł
na ubezpieczenie wypadkowe 43.79 zł 43.79 zł
Razem społeczne z chorobowym 772.96 zł 772.96 zł
Razem społeczne bez chorobowego 713.35 zł 713.35 zł
na ubezpieczenie zdrowotne 288.95 zł 288.95 zł
na Fundusz Pracy 59.61 zł 59.61 zł
Składka miesięczna ZUS z chorobowym 1 121.52 zł 1 121.52 zł
Składka miesięczna ZUS bez chorobowego 1 061.91 zł 1 061.91 zł

Minimalna podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców opłacających składki na ubezpieczenie społeczne na zasadach preferencyjnych:

Podstawa wyliczenia składek dla ubezpieczeń społecznych 555.00 zł 555.00 zł
Wysokość składek do ZUS:
na ubezpieczenie emerytalne 108.34 zł 108.34 zł
na ubezpieczenie rentowe 44.40 zł 44.40 zł
na ubezpieczenie chorobowe 13.60 zł 13.60 zł
na ubezpieczenie wypadkowe 9.99 zł 9.99 zł
Razem społeczne z chorobowym 176.33 zł 176.33 zł
Razem społeczne bez chorobowego 162.73 zł 162.73 zł
na ubezpieczenie zdrowotne 288.95 zł 288.95 zł
Składka miesięczna ZUS z chorobowym 465.28 zł 465.28 zł
Składka miesięczna ZUS bez chorobowego 451.68 zł 451.68 zł

URZĄD SKARBOWY

Terminy:

  • do 20 dnia każdego miesiąca - wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej wpłacamy do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracji PIT nie składamy w ciągu roku.
  • do 15 dnia każdego miesiąca - termin złożenia deklaracji VAT-UE w formie papierowej za poprzedni miesiąc, przy rozliczaniu kwartalnym do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracje składane elektronicznie mają termin do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu miesiąca lub kwartału.
  • do 25 dnia każdego miesiąca - złożenie deklaracji VAT-7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT-7K wpłacamy do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Skala podatkowa

Stawki podatku dochodowego:

Do sumy 85 528.00 zł 18 % - 556.02 zł
Od 85 528.00 zł 14 839.02 zł + 32 % nadwyżki ponad kwotę 85 528.00 zł

Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego w 2016 r. wynosi 19 % od uzyskanego dochodu

Pracodawcy i zleceniodawcy:

do 20 dnia miesiąca pracodawca / zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.

Wniosek CEIDG-1 jest interaktywnym dokumentem wprowadzonym w ramach reformy "jedno okienko". Pozwala on na rejestrację firmy w oparciu o jeden formularz CEIDG-1 , który jest jednocześnie wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do US oraz ZUS. Skorzystaj z naszego poradnika przedsiębiorcy i dowiedz się jak założyć firmę krok po kroku. Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia w zakresie VAT skorzystaj z deklaracji VAT-R . Włąsna działalność gospodarcza - teraz to proste, dzięki naszemu wnioskowi CEIDG-1.

Copyright © 2010 - 2017 Power Media S.A. | Regulamin