Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym.    Więcej informacji    AKCEPTUJĘ

Kalendarium

ZUS

Termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy:

  • do 5 dnia kolejnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze;
  • do 10 dnia kolejnego miesiąca - osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie);
  • do 15 dnia kolejnego miesiąca - pozostali płatnicy.

Wynagrodzenie brutto:

okres
minimalne:

Minimalna podstawa wymiaru składek:

dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy
dla ubezpieczenia zdrowotnego Na dzień dzisiejszy znana jest wysokość składek społecznych na 2020r.

Wysokość składek do ZUS płaconych przez przedsiębiorcę:

na ubezpieczenie emerytalne
na ubezpieczenie rentowe
na ubezpieczenie chorobowe
na ubezpieczenie wypadkowe
Razem społeczne z chorobowym Na dzień dzisiejszy znana jest wysokość składek społecznych na 2020r.
Razem społeczne bez chorobowego Na dzień dzisiejszy znana jest wysokość składek społecznych na 2020r.
na ubezpieczenie zdrowotne Na dzień dzisiejszy znana jest wysokość składek społecznych na 2020r.
na Fundusz Pracy
Składka miesięczna ZUS z chorobowym Na dzień dzisiejszy znana jest wysokość składek społecznych na 2020r.
Składka miesięczna ZUS bez chorobowego Na dzień dzisiejszy znana jest wysokość składek społecznych na 2020r.

Minimalna podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców opłacających składki na ubezpieczenie społeczne na zasadach preferencyjnych:

Podstawa wyliczenia składek dla ubezpieczeń społecznych
Wysokość składek do ZUS:
na ubezpieczenie emerytalne
na ubezpieczenie rentowe
na ubezpieczenie chorobowe
na ubezpieczenie wypadkowe
Razem społeczne z chorobowym
Razem społeczne bez chorobowego
na ubezpieczenie zdrowotne Na dzień dzisiejszy znana jest wysokość składek społecznych na 2020r.
Składka miesięczna ZUS z chorobowym Na dzień dzisiejszy znana jest wysokość składek społecznych na 2020r.
Składka miesięczna ZUS bez chorobowego Na dzień dzisiejszy znana jest wysokość składek społecznych na 2020r.

URZĄD SKARBOWY

Terminy:

  • do 20 dnia każdego miesiąca - wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej wpłacamy do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracji PIT nie składamy w ciągu roku.
  • do 25 dnia każdego miesiąca - złożenie deklaracji VAT-7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT-7K wpłacamy do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Skala podatkowa

Stawki podatku dochodowego:

Do sumy zł % - kwota zmniejszająca podatek
Od zł zł + % nadwyżki ponad kwotę zł - kwota zmniejszająca podatek

Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego w r. wynosi % od uzyskanego dochodu

Pracodawcy i zleceniodawcy:

do 20 dnia miesiąca pracodawca / zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.

Wniosek CEIDG-1 jest interaktywnym dokumentem wprowadzonym w ramach reformy "jedno okienko". Pozwala on na rejestrację firmy w oparciu o jeden formularz CEIDG-1 , który jest jednocześnie wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do US oraz ZUS. Skorzystaj z naszego poradnika przedsiębiorcy i dowiedz się jak założyć firmę krok po kroku. Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia w zakresie VAT skorzystaj z deklaracji VAT-R . Włąsna działalność gospodarcza - teraz to proste, dzięki naszemu wnioskowi CEIDG-1.

Copyright © 2010 - 2021 IFIRMA S.A. | Regulamin