Ład korporacyjny

W IFIRMA SA obowiązują zasady ładu korporacyjnego.