Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym.    Więcej informacji    AKCEPTUJĘ
 • Czym jest CEIDG? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Gdzie składać wniosek CEIDG? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Jak wypełnić wniosek CEIDG? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Jakie urzędy trzeba jeszcze odwiedzić? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Regon kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • NIP kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • ZUS preferencyjny kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Ulga na start kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Proporcjonalny ZUS - nowy "mały ZUS" kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Umowa o pracę a składki ZUS z działalności kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Czy składając wniosek o wpis do CEIDG, trzeba będzie również zgłosić się w ZUS, GUS, US lub KRUS? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Jaką formę opodatkowania wybrać? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Zaliczka na podatek dochodowy kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Co dzieje się ze złożonym wnioskiem? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Jakie są zasady wpisu do CEIDG? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Jakie składki ZUS muszę płacić? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Wysokość składek ZUS kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Czy muszę być płatnikiem VAT? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Czy muszę mieć kasę fiskalną? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

  Kasa fiskalna

  Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzić jej ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Istnieją od tego obowiązku liczne zwolnienia określone w rozporządzeniu MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

  Wysokość limitów zwalniających z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej

  Od 1 stycznia 2013 roku limit obrotów uprawniający do zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej wynosi 20 000 zł. Kwota ta dotyczy zarówno przedsiębiorców kontynuujących jak i rozpoczynających działalność. Dodatkowo w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku, limit wyliczany jest proporcjonalnie. Do określenia limitu brany jest moment rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, a nie sam fakt rozpoczęcia działalności czy dokonania sprzedaży na rzecz innego podmiotu.

  U vatowców do limitu wliczane są kwoty netto.

  Lista artykułów, których sprzedaż zawsze musi być rejestrowana na kasie

  Wyżej wymienione limity nie obowiązują, jeżeli podatnik w ramach prowadzonej działalności wykonuje czynności wymienione w paragrafie 4 wspomnianego wcześniej rozporządzenia.
  Podatnicy mający zamiar sprzedawać towary lub świadczyć usługi przytoczone w tym paragrafie mają obowiązek założyć kasę fiskalną jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności. Nie mają do nich zastosowania żadne zwolnienia.

  Lista usług zwolnionych z ewidencjonowania na kasie fiskalnej

  W załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wymieniona jest grupa czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej bez względu na wartość obrotu. Są to m.in. usługi: kurierskie, finansowe, ubezpieczeniowe, a także w zakresie edukacji

  pełna lista

  Proporcja wyznaczająca obowiązek rejestrowania na kasie u przedsiębiorców prowadzących sprzedaż zwolnioną z obowiązku rejestracji i podlegającą obowiązkowi

  W sytuacji gdy podatnik w ramach działalności gospodarczej świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności klika rodzajów usług lub sprzedaje różne towary (w tym wykonuje także czynności zwolnione wymienione w załączniku do rozporządzenia), w celu sprawdzenia czy musi on założyć kasę powinien wyliczyć proporcję sprzedaży wymienionej w załączniku do rozporządzenia do sprzedaży ogółem na rzecz tych osób. Jeżeli udział sprzedaży zwolnionej przekroczy 80 %, wtedy podatnik może skorzystać w danym roku w całym zakresie swojej działalności ze zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej.

  Lista czynności szczególnych zwolnionych z ewidencjonowania

  W przypadku następujących czynności ujętych w załączniku: pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wył. PKWiU 55.90.13.0 dot. wyłącznie usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych), wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, usługi związane z obsługą rynku nieruchomości – ustawodawca uzależnił zwolnienie od obowiązku dokumentowania sprzedaży przez podatnika fakturą lub równoważnym rachunkiem. W przypadku jej braku, podatnik będzie zobligowany do założenia kasy rejestrującej.

  Ustawodawca przewidział również w omawianym załączniku zwolnienie dla podmiotów, które sporadycznie świadczą usługi na rzecz osób nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych – bez określenia ich rodzaju. Tutaj podano dwa warunki: każde świadczenie musi być udokumentowane fakturą, a liczba wszystkich transakcji w danym roku nie może przekroczyć 50 (przy czym nie może być więcej niż 20 odbiorców). Nie ma w tym przypadku ograniczenia kwotowego.

  Sprzedaż wysyłkowa

  Warto poruszyć także jeszcze jedną z czynności wymienionych w załączniku – sprzedaż wysyłkową. Zwolnienie z obowiązku rejestrowania tej sprzedaży na kasie dotyczy sytuacji gdy zapłata otrzymywana jest za pośrednictwem banku lub poczty – chodzi tu o możliwość zidentyfikowania klienta. Dodatkowo podatnik musi prowadzić szczegółową ewidencję dowodów zapłaty. Jeśli podatnik otrzyma raz zapłatę gotówką, wtedy obowiązuje go limit, do którego dolicza się całą wcześniejszą sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności. W sytuacji gdy podmiot posiada już kasę fiskalną (założoną z innego tytułu) i jednocześnie prowadzi sprzedaż wysyłkową, nie musi on jej nabijać na kasę kiedy spełnione są wymienione wyżej warunki. Natomiast gdy chociaż jeden raz ujmie sprzedaż wysyłkową na kasie, to od tego momentu będzie musiał już całą sprzedaż ewidencjonować przy jej użyciu.

 • Co to jest remanent początkowy? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Co to jest KPIR? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Za co odpowiada biuro rachunkowe? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Co mogę zaksięgować w koszty? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Co to jest amortyzacja? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Krajowa "delegacja" przedsiębiorcy kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Czy wniosek EDG-1 wciąż obowiązuje? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Kiedy wpis do CEIDG jest zatwierdzany? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Zaświadczenie o wpisie do CEIDG kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • W jakich godzinach pracuje BOK serwisu ifirma.pl? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

Wniosek CEIDG-1 jest interaktywnym dokumentem wprowadzonym w ramach reformy "jedno okienko". Pozwala on na rejestrację firmy w oparciu o jeden formularz CEIDG-1 , który jest jednocześnie wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do US oraz ZUS. Skorzystaj z naszego poradnika przedsiębiorcy i dowiedz się jak założyć firmę krok po kroku. Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia w zakresie VAT skorzystaj z deklaracji VAT-R . Włąsna działalność gospodarcza - teraz to proste, dzięki naszemu wnioskowi CEIDG-1.

Copyright © 2010 - 2019 IFIRMA S.A. | Regulamin