Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym.    Więcej informacji    AKCEPTUJĘ
 • Czym jest CEIDG? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Gdzie składać wniosek CEIDG? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Jak wypełnić wniosek CEIDG? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Jakie urzędy trzeba jeszcze odwiedzić? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Regon kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • NIP kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • ZUS preferencyjny kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Ulga na start kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Proporcjonalny ZUS - nowy "mały ZUS" kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

  Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy prowadzący małą firmę, którzy działają na niewielką skalę i uzyskują niskie dochody, będą mogli skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli „małego ZUS”.

  Z możliwości opłacania składek społecznych na zasadach „małego ZUS-u” mogą skorzystać przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG (wspólnicy spółki cywilnej), pod warunkiem, że w poprzednim roku:

  1. 1) nie rozliczali się w formie karty podatkowej i nie korzystali ze zwolnienia z VAT
  2. 2) prowadzili działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni
  3. 3) nie spełniają warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne
  4. 4) nie prowadziły pozarolniczej działalności jako:
   1. a) twórca, artysta
   2. b) osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu
   3. c) wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej
   4. d) osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

  Ponadto, z proporcjonalnego ZUS-u mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  1. 1) nie wykorzystali 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS”
  2. 2) nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywali (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.
  3. 3) w ubiegłym roku kalendarzowym, osiągnęli przychody z działalności gospodarczej, które nie przekroczyły progu uprawniającego do korzystania z ulgi

  Jeśli przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej, która była prowadzona przez cały ten rok, nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to 63 tys. zł), wówczas można płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne. Jeśli w poprzednim roku działalność nie była prowadzona przez cały rok, wówczas próg przychodu wyliczany jest proporcjonalnie (63000zł / 365 dni x liczba dni, w których prowadzona była działalność).

  „Mały ZUS” dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) oraz składki na Fundusz Pracy (w przypadku kiedy podstawa wyliczona dla składek przekroczy minimalne wynagrodzenie krajowe tj. w 2018r. 2100 zł wtedy składkę należy opłacić). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

  Jeśli przedsiębiorca zakłada działalność gospodarczą, przez pierwsze 6 miesięcy może skorzystać z „ulgi na start” (nie podlega ubezpieczeniom społecznym), następnie przez 24 miesiące może płacić niższe, preferencyjne składki ZUS, po tym okresie, jeśli spełnia warunki, może skorzystać z „małego ZUS-u”.

 • Umowa o pracę a składki ZUS z działalności kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Czy składając wniosek o wpis do CEIDG, trzeba będzie również zgłosić się w ZUS, GUS, US lub KRUS? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Jaką formę opodatkowania wybrać? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Zaliczka na podatek dochodowy kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Co dzieje się ze złożonym wnioskiem? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Jakie są zasady wpisu do CEIDG? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Jakie składki ZUS muszę płacić? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Wysokość składek ZUS kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Czy muszę być płatnikiem VAT? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Czy muszę mieć kasę fiskalną? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Co to jest remanent początkowy? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Co to jest KPIR? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Za co odpowiada biuro rachunkowe? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Co mogę zaksięgować w koszty? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Co to jest amortyzacja? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Krajowa "delegacja" przedsiębiorcy kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Czy wniosek EDG-1 wciąż obowiązuje? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Kiedy wpis do CEIDG jest zatwierdzany? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • Zaświadczenie o wpisie do CEIDG kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

 • W jakich godzinach pracuje BOK serwisu ifirma.pl? kliknij, aby dowiedzieć się więcej o CEIDG-1, VAT-R, ZUS

Wniosek CEIDG-1 jest interaktywnym dokumentem wprowadzonym w ramach reformy "jedno okienko". Pozwala on na rejestrację firmy w oparciu o jeden formularz CEIDG-1 , który jest jednocześnie wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do US oraz ZUS. Skorzystaj z naszego poradnika przedsiębiorcy i dowiedz się jak założyć firmę krok po kroku. Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia w zakresie VAT skorzystaj z deklaracji VAT-R . Włąsna działalność gospodarcza - teraz to proste, dzięki naszemu wnioskowi CEIDG-1.

Copyright © 2010 - 2019 IFIRMA S.A. | Regulamin