Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym.    Więcej informacji    AKCEPTUJĘ

Inne formalności związane z zakładaniem działalności

Złożenie wniosku CEIDG-1 nie jest jedyną formalnością jakiej musi dopilnować przyszły przedsiębiorca. Mimo uproszczenia procedur, konieczne jest jeszcze załatwienie kilku spraw:

Urząd skarbowy

Numer NIP

W momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli wnioskodawca nie posiada, bądź nie pamięta swojego numeru NIP powinien we wniosku o wpis do CEIDG zaznaczyć rubrykę Nie posiadam numeru NIP. Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, NIP zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG automatycznie. Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numerem identyfikacyjnym w CEIDG oraz właściwym identyfikatorem we wszelkich kontaktach z administracją podatkową jest numer NIP.

Podatek VAT

Nowo zarejestrowany przedsiębiorca, poza nielicznymi wyjątkami:

jest zwolniony z rozliczania podatku VAT (tzw. zwolnienie podmiotowe). Zwolnienie kończy się, gdy obrót (sprzedaż) przekroczy w roku podatkowym ustalony próg (wynosi on 200 000 zł). Jeżeli działalność jest rozpoczęta w trakcie roku to limit jest wyliczany w odpowiedniej proporcji do czasu prowadzenia działalności.

Ze zwolnienia można zrezygnować i od razu stać się płatnikiem podatku VAT. W tym celu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składamy druk zgłoszeniowy VAT-R . Rejestracja przedsiębiorcy dla celów podatku VAT od stycznia 2015 nie podlega opłacie. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest obowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w swoim oddziale ZUS zgłoszenia do odpowiednich składek. Jeżeli prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem wówczas składamy formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Kiedy natomiast mamy pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas należy zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA.

 

Rachunek bankowy

Na przedsiębiorców nie został nałożony obowiązek posiadania rachunku bankowego. Należy mieć na uwadze, że transakcje powyżej 15 000 zł, powinny być dokonywane na rachunek bankowy znajdujący się na białej liście. Na liście znajdują się tylko rachunki firmowe.

W celu założenia konta wypełniamy wniosek w wybranym przez nas banku. Standardowo na formularzu podajemy podstawowe informacje: nazwę firmy, jej adres i numery identyfikacyjne.

Niezbędne więc będzie zabranie ze sobą do banku:

  • dowodu osobistego,
  • wpisu do CEIDG-1,

Pieczątka firmowa

jest przydatna do dokumentowania zawieranych transakcji między firmą i jej kontrahentami, potwierdzania dokumentów urzędowych, zatwierdzania operacji bankowych.

Standardowo każda pieczątka zawiera następujące dane: pełną nazwę firmy, dane teleadresowe, numer NIP.

Wniosek CEIDG-1 jest interaktywnym dokumentem wprowadzonym w ramach reformy "jedno okienko". Pozwala on na rejestrację firmy w oparciu o jeden formularz CEIDG-1 , który jest jednocześnie wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do US oraz ZUS. Skorzystaj z naszego poradnika przedsiębiorcy i dowiedz się jak założyć firmę krok po kroku. Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia w zakresie VAT skorzystaj z deklaracji VAT-R . Włąsna działalność gospodarcza - teraz to proste, dzięki naszemu wnioskowi CEIDG-1.

Copyright © 2010 - 2020 IFIRMA S.A. | Regulamin