Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym.    Więcej informacji    AKCEPTUJĘ

Podatek liniowy

Zgodnie z tą metodą wyliczania podatku, podatek wynosi 19% od dochodu, bez względu na jego wysokość, czyli podatek nie jest progresywny. Ta forma ma też minusy: nie możemy stosować ulg podatkowych ani wspólnie się opodatkowywać ze współmałżonkiem lub dzieckiem (gdy jesteśmy samotnym rodzicem).

Od strony formalnej, aby móc w ten sposób rozliczyć dochody z działalności, należy o jej wyborze poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego wnioskiem CEIDG-1 składanym do dowolnego Urzędu Miasta/Gminy.

Ważne terminy.

Zarówno w sytuacji jeżeli jest nowy przedsiębiorca, który zakłada firmę oraz gdy zmiany trybu rozliczenia podatku dokonujemy w trakcie roku o wybranym terminie płatności zaliczki należy powiadomić na składanym zeznaniu rocznym. Zaliczka może być opłacana co miesiąc lub co kwartał.

UWAGA! Wybór trybu rozliczenia zaliczki następuje w zeznaniu rocznym. Dla przykładu: dla roku 2019, w którym dokonaliśmy zmiany częstotliwości wpłaty zaliczki, zmiana ta zostanie zgłoszona w zeznaniu rocznym składanym za ten rok.

W sytuacji, jeżeli nie zgłosimy żadnego terminu rozliczenia – musimy rozliczać się miesięcznie. Natomiast jeżeli spóźnimy się z oświadczeniem o wyborze podatku liniowego (lub nie złożymy żadnego oświadczenia), dochody z działalności automatycznie będą rozliczane na zasadach ogólnych – wg skali podatkowej.

Złożone przez przedsiębiorcę oświadczenie dotyczy również lat następnych. Zasada opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej obowiązuje do momentu:

  • utraty prawa do podatku liniowego bądź
  • złożenia oświadczenia we właściwym terminie o wyborze innej formy opodatkowania (do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w roku kalendarzowym).

Kto nie może skorzystać z zalet podatku liniowego?

Nie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać z tej metody opodatkowania. Możliwości tej nie mają podatnicy osiągający przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym.

W takiej sytuacji wybór metody liniowej nastąpi najwcześniej po pełnym roku kalendarzowym wykonywania działalności gospodarczej na innych zasadach. W praktyce więc obostrzenie czasowe wynosi ponad rok.

Utrata prawa.

Podatnicy, którzy mieli prawo do wyboru podatku liniowego, ale w trakcie działalności rozpoczęli również osiąganie przychodów ze świadczenia w/w czynności na rzecz byłego pracodawcy, tracą prawo do rozliczania dochodów z całego roku i muszą rozliczyć się wg skali. Są zobowiązani do wyliczenia zaliczek od początku roku wg zasad ogólnych oraz zapłaty odsetek za zwłokę od ewentualnych zaległości z tytułu tak obliczonych zaliczek.

Wniosek CEIDG-1 jest interaktywnym dokumentem wprowadzonym w ramach reformy "jedno okienko". Pozwala on na rejestrację firmy w oparciu o jeden formularz CEIDG-1 , który jest jednocześnie wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do US oraz ZUS. Skorzystaj z naszego poradnika przedsiębiorcy i dowiedz się jak założyć firmę krok po kroku. Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia w zakresie VAT skorzystaj z deklaracji VAT-R . Włąsna działalność gospodarcza - teraz to proste, dzięki naszemu wnioskowi CEIDG-1.

Copyright © 2010 - 2020 IFIRMA S.A. | Regulamin