Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym.    Więcej informacji    AKCEPTUJĘ

Rozliczenie według skali podatkowej

Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica między przychodem z działalności gospodarczej, a kosztami uzyskania przychodu. Dochód ustalany jest na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, która prowadzona jest narastająco od początku roku. Podatnikowi przysługuje odliczenie od dochodu strat z lat ubiegłych oraz zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Dochód po odliczeniach stanowi podstawę obliczenia podatku według odpowiedniego progu:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do


85.528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528


14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Od podatku można odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (w części, która przysługuje do odliczenia, czyli 7,75% podstawy wymiaru), różnica stanowi kwotę podatku od początku roku. Od kwoty tej odejmowane są zaliczki za poprzednie miesiące, co daje zaliczkę za jeden miesiąc.

Podatnik ma obowiązek wpłacić należną zaliczkę na podatek dochodowy do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu (kwartale) rozliczeniowym i nie składa miesięcznej deklaracji podatkowej.

Termin rozliczeń w podatku dochodowym:

Opodatkowanie według skali to podstawowa forma rozliczenia, dlatego też niezłożenie w terminie oświadczenia o wyborze podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego, czy wniosku - w przypadku karty podatkowej, oznacza konieczność opłacania podatku dochodowego według skali podatkowej.

Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - wybór formy opodatkowania należy zgłosić do 20 dnia następującego po miesiącu, w który osiągnięto pierwszy przychód we wniosku o zmianę wpisu CEIDG-1 bądź na oświadczeniu do naczelnika urzędu skarbowego.

Podatnicy mogą wybrać kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Wybór wpłaty zaliczki na podatek dochodowy dokonywany jest w zeznaniu rocznym.

UWAGA! Wybór trybu rozliczenia zaliczki następuje w zeznaniu rocznym. Dla przykładu: dla roku 2019, w którym dokonaliśmy zmiany częstotliwości wpłat zaliczki, zmiana ta zostanie zgłoszona w zeznaniu rocznym składanym za ten rok.

Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej lub zmieniają formę opodatkowania z ryczałtu ewidencjonowanego czy karty podatkowej na zasady ogólne, zobowiązani są zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w terminie 20 dni od dnia jej założenia.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania rocznego PIT-36/PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, w terminie do 30 kwietnia następnego roku oraz do zapłaty różnicy podatku.

Wniosek CEIDG-1 jest interaktywnym dokumentem wprowadzonym w ramach reformy "jedno okienko". Pozwala on na rejestrację firmy w oparciu o jeden formularz CEIDG-1 , który jest jednocześnie wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do US oraz ZUS. Skorzystaj z naszego poradnika przedsiębiorcy i dowiedz się jak założyć firmę krok po kroku. Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia w zakresie VAT skorzystaj z deklaracji VAT-R . Włąsna działalność gospodarcza - teraz to proste, dzięki naszemu wnioskowi CEIDG-1.

Copyright © 2010 - 2020 IFIRMA S.A. | Regulamin