Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym.    Więcej informacji    AKCEPTUJĘ

Tryb składania CEIDG

Tryb składania Wniosku CEIDG-1

Osoby fizyczne, chcące zarejestrować działalność gospodarczą, mają do wyboru kilka dróg:

  • Rejestracja* do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go przez internet poprzez stronę ministerialną.

  • Rejestracja* do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (do Urzędu Miasta/Gminy udajemy się z numerem identyfikacyjnym).

  • Bez logowania do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (do Urzędu Miasta/Gminy udajemy się z numerem identyfikacyjnym).

  • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.

  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

  • *Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego

Do złożenia wniosku niezbędna jest weryfikacja tożsamości i podpisu osoby, której wniosek dotyczy. 

Aby zarejestrować konto, można posłużyć się 'podpisem elektronicznym' z certyfikatem kwalifikowanym, albo nieodpłatnym 'profilem zaufanym' na platformie ePUAP.  'Profil zaufany' można bezpłatnie dostać w Urzędzie Skarbowym, a także wybranych oddziałach ZUS. Na stronie Ministerstwa Gospodarki dostępna jest lista tych placówek. 

CEIDG-1 można też złożyć za pomocą formularza w danym Urzędzie Gminy lub wysłać listem poleconym. Jeśli wniosek składamy osobiście, musimy go opatrzyć własnoręcznym podpisem. Jeśli robimy to przy pomocy listu poleconego, nasz podpis na wniosku musi być poświadczony notarialnie. 

Wniosek CEIDG-1 jest interaktywnym dokumentem wprowadzonym w ramach reformy "jedno okienko". Pozwala on na rejestrację firmy w oparciu o jeden formularz CEIDG-1 , który jest jednocześnie wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do US oraz ZUS. Skorzystaj z naszego poradnika przedsiębiorcy i dowiedz się jak założyć firmę krok po kroku. Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia w zakresie VAT skorzystaj z deklaracji VAT-R . Włąsna działalność gospodarcza - teraz to proste, dzięki naszemu wnioskowi CEIDG-1.

Copyright © 2010 - 2020 IFIRMA S.A. | Regulamin