Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym.    Więcej informacji    AKCEPTUJĘ

Wzór deklaracji VAT-R

Przykładowa deklaracja VAT-R wypełniona przez podatnika, który w momencie rejestracji rezygnuje z prawa do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT (od razu decyduje się być vatowcem). Deklaracje JPK_V7M będą składane w trybie miesięcznym. Firma jednocześnie rejestruje się jako podatnik VAT-UE, czyli nabywa prawa do dokonywania transakcji wewnątrzunijnego nabycia towarów lub wewnątrzunijnej dostawy towarów lub będzie dokonywał sprzedaży usług na rzecz podatników mających siedzibę na terenie Unii.

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku VAT R przygotuj wszystkie niezbędne dane. Gotowy wniosek VAT R w formacie PDF zostanie wygenerowany po uzupełnieniu formularza.
Nasi konsultanci udzielają wszelkich informacji dotyczących zakładania firmy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00.

VAT-R

ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

  • Podstawa prawna:

    Art.96 i art. 97 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r. poz. 106), zwanej dalej ”ustawą”.

  • Miejsce składania:
    1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej zgłoszenie rejestracyjne składają do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby, a osoby fizyczne ze względu na miejsce zamieszkania.
    2. Podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju składają zgłoszenie rejestracyjne do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
    3. Podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, ale posiadające na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, zgłoszenie rejestracyjne składają do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

NIP *

Cel złożenia zgłoszenia

Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zgłoszenie

Typ podatnika

Dane osobowe

(DD-MM-RRRR)

Adres zamieszkania

Wniosek CEIDG-1 jest interaktywnym dokumentem wprowadzonym w ramach reformy "jedno okienko". Pozwala on na rejestrację firmy w oparciu o jeden formularz CEIDG-1 , który jest jednocześnie wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do US oraz ZUS. Skorzystaj z naszego poradnika przedsiębiorcy i dowiedz się jak założyć firmę krok po kroku. Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia w zakresie VAT skorzystaj z deklaracji VAT-R . Włąsna działalność gospodarcza - teraz to proste, dzięki naszemu wnioskowi CEIDG-1.

Copyright © 2010 - 2022 IFIRMA S.A. | Regulamin