Powrót

Czy w roku 2023 warto założyć spółkę z o.o.?

spółka z o.o. 2023

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Sprawdź, jak wygląda rozliczanie działalności, gdybyś założył spółkę z o.o.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Po licznych zmianach przepisów, jakie miały miejsce w ostatnich latach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad zmianą formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy chciałby płacić niższe podatki i składki, jednak czy taki ruch będzie dobry dla każdego przedsiębiorcy? W dzisiejszej publikacji na pewno nie damy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, zajmiemy się natomiast opisaniem tematu zakładania spółki z o.o., jeśli ktoś zdecydowałby się to zrobić w 2023 roku.

Jakie cechy są przynależne dla spółki z o.o.?

Nasze publikacje są kierowane do przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), którą się rejestruje w CEIDG. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest to spółka kapitałowa a to oznacza, że do jej powstania niezbędny jest kapitał. Jest to również spółka handlowa, której zasady funkcjonowania opisane są w ustawie Kodeks spółek handlowych. Rejestracja takiej spółki odbywa się również na innych zasadach, musi być dokonany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Formalności związane z rejestracją spółki na pewno są bardziej skomplikowane niż w przypadku JDG. Dla lepszego zobrazowania zamieszczamy podstawowe informacje na temat spółki z o.o. w tabeli:

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, do jej założenia niezbędny jest kapitał 5.000 zł
Spółka z o.o. to także spółka handlowa, której tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie uregulowane są w ustawie Kodeks spółek handlowych (KSH)
Powstanie spółki z o.o. odbywa się etapami:
 • zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego,
 • wniesienie kapitału zakładowego,
 • powołanie zarządu,
 • ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
 • dokonanie wpisu do KRS.
Spółka z o.o. może być zarejestrowana tylko elektronicznie – więcej informacji tutaj.
Po zarejestrowaniu spółki z o.o. w KRS otrzymamy numer NIP i REGON
Niezbędne jest jeszcze złożenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego formularza NIP-8. Jest to dokument adresowany dla firm zarejestrowanych w KRS, w którym podaje się dane nieujęte w KRS, takie jak przykładowo: numer/numery rachunków bankowych, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, informacje o dokumentacji rachunkowej

Spółka z o.o – o czym należy pamiętać na etapie rejestracji?

żeby uniknąć niepotrzebnego przedłużania ważna jest znajomość najczęściej popełnianych błędów:

 • Przed złożeniem wniosku o rejestrację należy uregulować opłaty sądowe,
 • Żaden z członków zarządu nie może być odnotowany w Krajowym Rejestrze Karnym,
 • Liczba deklarowanych kodów PKD nie może przekraczać dziesięciu,
 • Wpisanie prawidłowych i pełnych danych osobowych, w przypadku osób fizycznych, jeżeli posiadają dwa imiona podaje się oba,
 • Nazwa rejestrowanej spółki nie może już figurować w KRS, pewne nazwy takie np. jak “bank” są zastrzeżone,
 • Od momentu zawarcia umowy spółki do czasu jej zarejestrowania nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy.

To tylko kilka z niektórych najczęściej popełnianych błędów przy rejestracji. Sąd bardzo wnikliwie sprawdza wniosek rejestracyjny i błędy, jakie w nim się pojawią mogą być przyczyną odrzucenia wniosku lub znacznie wydłużą cały proces rejestracyjny.

Organy w spółce z o.o.

Spółka z o.o. posiada trzy rodzaje organów:

Zgromadzenie wspólników
Organ uchwałodawczy– najwyższa władza w spółce
Zarząd spółki
Organ wykonawczy
Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna
Organ rewizyjny lub kontrolny. Tworzenie tych organów jest nieobowiązkowe dopóki kapitał zakładowy nie przekracza 500.000 zł a spółka nie liczy więcej niż 25 wspólników
 
Ważne!
W każdej spółce musi być powołane zgromadzenie wspólników i zarząd spółki.
 

Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Spółka z o.o. odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem, wspólnicy odpowiadają do wysokości wniesionych wkładów, a więc nie ponoszą odpowiedzialności z majątku prywatnego, tak jak ma to miejsce w JDG. Jednak jeśli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna przepisy KSH wskazują, że członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Jeżeli by do tego doszło, to wówczas odpowiedzialność obejmuje również majątek prywatny. Jednak zanim do tego dojdzie, to musi być przede wszystkim wykazana bezskuteczność egzekucji wobec majątku spółki, co często jest procesem skomplikowanym i długotrwałym.

Księgowość i podatki w spółce z o.o.

Od momentu założenia spółki z o.o. stajemy się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), a prowadzenie księgowości odbywa się w oparciu o ustawę o rachunkowości, wówczas prowadzi się tzw. pełną księgowość. Po zakończonym roku podatkowym, który w spółce z o.o. nie zawsze musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym, sporządzane jest sprawozdanie finansowe i składane zeznanie roczne na druku CIT-8. Do opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez spółkę stosuje się następujące stawki CIT:

Stawka CIT
Opis
9% – obniżona stawka CIT Z obniżonej stawki CIT skorzystają jedynie tzw. mali podatnicy i rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, na warunkach wynikających z ustawy. Jednym z nich jest limit przychodów ze sprzedaży w poprzednim roku obrotowym, który nie może przekroczyć 2.000.000 euro i taki sam limit obowiązuje również w bieżącym roku. W tym przypadku trzeba będzie zapłacić jeszcze 19% podatku od dywidendy i zysków
Estoński CIT:
10% – mały podatnik i rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej,
20% – duży podatnik
Jednym z warunków skorzystania z CIT estońskiego jest wypłata zysków ze spółki, nie można ich inwestować czy zatrzymywać w spółce. Ponadto przepisy wskazują szereg warunków dla firm, które chciałyby skorzystać z opodatkowania estońskim CIT
19% – podstawowa stawka CIT Pozostałe firmy Dodatkowo płacony jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% od dywidend i udziału w zyskach

Czy w roku 2023 warto założyć spółkę z o.o.?

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą zastanawia się czy warto założyć spółkę z o.o. i zmienić zasady rozliczania podatków. Tak naprawdę odpowiedzi na to pytanie każdy musi sobie udzielić sam, my tylko podpowiadamy na co zwracać uwagę. Odkąd Polski Ład wprowadził nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w działalności wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy da się od tej składki uciec, takim remedium miałaby być spółka z o.o. Jednak i tutaj jest kilka ale, po pierwsze zależy czy założymy jednoosobową czy wieloosobową spółkę z o.o.

 
Właściciel jednoosobowej spółki z o.o. podlega pod ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Podstawa wymiaru składek społecznych jest taka sama, jak przy dużym ZUS w JDG. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest naliczana w wysokości 9% od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Za rok 2022 kwota tego wynagrodzenia wynosiła 6.221,04 zł, z tego 9% stanowi 559,89 zł i taką składkę zdrowotną opłacał właściciel jednoosobowej spółki z o.o. Na 2023 rok kwota tego wynagrodzenia wzrosła jest to 6 965,94 zł , od tej podstawy 9% stawka zdrowotna wynosi 626,93 zł. Jeżeli spółka jest wieloosobowa, to wówczas wspólnicy nie płacą składek ZUS.
 
Wady
Zalety
Długotrwały i sformalizowany proces rejestracji w KRS Niski kapitał początkowy – 5.000 zł
Prowadzenie ksiąg handlowych – wyższe koszty obsługi księgowej Brak składek ZUS przy spółce wieloosobowej
Podwójne opodatkowanie uzyskiwanych dochodów Możliwość skorzystania z obniżonej stawki CIT 9% lub z CIT estońskiego
Większa ilość ustaw i przepisów, których znajomość jest niezbędna Ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki – do wysokości majątku spółki
Większa ilość formalności, przykładowo kluczowe i strategiczne decyzje związane ze spółką są podejmowane w formie uchwał Transparentność przeprowadzanych transakcji
Sporządzanie sprawozdania finansowego i zeznania rocznego Prestiż w kontaktach biznesowych

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Spółka z o.o. - jak wygląda kwestia odpowiedzialności?

  Spółka z o.o. odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem, wspólnicy odpowiadają do wysokości wniesionych wkładów, a więc nie ponoszą odpowiedzialności z majątku prywatnego, tak jak ma to miejsce w JDG.

 2. 🔸Czy w roku 2023 warto założyć spółkę z o.o.?

  Odkąd Polski Ład wprowadził nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w działalności wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy da się od tej składki uciec, takim remedium miałaby być spółka z o.o. Jednak jest tutaj kilka ale, po pierwsze zależy czy założymy jednoosobową czy wieloosobową spółkę z o.o.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość