Prawo

potrącenie w prawie cywilnym

Czym jest potrącenie w prawie cywilnym?

Potrącenie zostało uregulowane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny i oznacza czynność prawną na mocy której wierzyciel doprowadza do umorzenia obu wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej.
Czytaj dalej
umowa poręczenia

Czym jest poręczenie i umowa poręczenia?

Istotą poręczenia jest osobiste zabezpieczenie wierzytelności poprzez powstanie odpowiedzialności majątkowej po stronie osoby trzeciej niebędącej stroną zabezpieczanego zobowiązania. Taka osoba, która nazywana jest poręczycielem, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za spełnienie świadczenia przez dłużnika.
Czytaj dalej
data pewna

Czym jest data pewna?

Niekiedy może zdarzyć się sytuacja, że zawierając umowę cywilnoprawną konieczne może się okazać zawarcie jej z datą pewną.
Czytaj dalej
klauzule niedozwolone

Czym są klauzule niedozwolone?

Przepisy art. 385(1) i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stanowią implementację dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz. Urz. UE 1993 L 95, s. 29, ze zm.), które wprowadzają instytucję niedozwolonych postanowień (klauzul) umownych nazywanych inaczej klauzulami abuzywnymi.
Czytaj dalej
prawo własności przemysłowej

Odpowiedzialność karna za naruszenie praw chronionych prawem własności przemysłowej

Czy wiedziałeś, że przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, w szczególności tytuł X, reguluje kwestie odpowiedzialności karnej za niektóre zachowania stanowiące naruszenie praw chronionych na gruncie prawa własności przemysłowej? Zachowania te stanowią zarówno przestępstwa jak i wykroczenia.
Czytaj dalej

Czy wiesz, że:

91% biur rachunkowych planuje
podnieść ceny w przyszłym roku?
(niezależne badanie serwisu pit.pl)

W czasie galopujących cen postaw na stabilne Biuro Rachunkowe

Pomagamy w przenoszeniu i formalnościach

Zostaw swój numer!

Oddzwonimy ze szczegółami:

  księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
  Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

  O księgowości wiemy wszystko,
  żebyś Ty nie musiał

  Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

  Romek

  z ifirma.pl

  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami

  Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

  Nowoczesna

  Rzetelna

  Księgowość