Błędna faktura a brak prawa do odliczenia VAT

Zgodnie z ogólną zasadą, podatnicy VAT czynni mają prawo do odliczenia VAT naliczonego na podstawie otrzymanej faktury. Zanim jednak przystąpimy do odliczenia, warto się upewnić, czy dokument jest poprawnie wystawiony – błędna faktura może ograniczyć możliwości lub nawet wpłynąć na kompletny brak prawa do odliczenia VAT. Sprawdź jak to wygląda w konkretnych przypadkach.

Błędy na fakturze a brak prawa do odliczenia VAT

Aby upewnić się czy faktura uprawnia do odliczenia podatku, nie trzeba sprawdzać krok po kroku każdego jej elementu. Sytuacje, które uniemożliwiają odliczenie VAT, zostały wymienione wprost w Ustawie o VAT – w art. 88 ust. 3a.
Zatem, VAT z faktury nie odliczymy, jeśli:
  • Faktura została wystawiona przez nieistniejący podmiot
  • Transakcja, której faktura dotyczy, nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku
  • Czynności wykazane na fakturze nie zostały rzeczywiście dokonane
  • Kwoty podane na fakturze są niezgodne z rzeczywistością
  • Czynności wykazane na fakturze są sprzeczne z prawem (lub mają na celu jego obejście), są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego albo oświadczenie woli dotyczące tych czynności jest nieważne – według art. 58 i 83 Kodeksu Cywilnego
  • Faktura wystawiana jest przez odbiorcę (samofakturowanie), ale nie została zaakceptowana przez sprzedającego
  • Faktura zawiera kwotę podatku przy takich czynnościach, dla których nie wykazuje się podatku na fakturze (np. procedura odwrotnego obciążenia, procedura marży).
Powyższe zasady dotyczą zarówno zwykłych faktur, jak i faktur korygujących, duplikatów oraz dokumentów celnych. Uwaga! Warto zwrócić uwagę, że w kwestii błędnie przyjętej stawki VAT prawo do odliczenia nie przysługuje wyłącznie wtedy, gdy przedmiot transakcji nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniony. Jeśli natomiast otrzymamy fakturę dotyczącą czynności opodatkowanych, ale z niewłaściwie przyjętą stawką (np. 23% zamiast 8%) nadal przysługuje nam prawo do odliczenia. Po otrzymaniu faktury korygującej konieczne będzie skorygowanie odliczonego podatku.

Błędy techniczne – prawo do odliczenia VAT

Wymienione powyżej błędy na fakturach to niejedyne niezgodności, z którymi możemy się spotkać. Jednakże w przypadkach innych, niż wskazano powyżej, organy skarbowe stoją generalnie na stanowisku, że odliczenie VAT nadal przysługuje. Zatem jeśli spotkamy się z niepoprawną datą, brakiem NIP czy złym adresem, zasadniczo nadal możemy odliczyć VAT z takiej faktury. Ważne jest, aby jak najszybciej poprawić błędne dane – za pomocą noty lub faktury korygującej.
Faktura wystawiona na inny podmiot? Sprawdź, jak skorygować i odliczyć VAT!
 
Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl  

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI