Polityka Prywatności – ifirma.pl

Nasza polityka prywatności gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa powierzonych nam informacji

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jako użytkownika serwisu ifirma.pl, w tym korzystającego z usługi Biura Rachunkowego IFIRMA SA, jak również jako przedstawiciela tych podmiotów.

IFIRMA SA szanuje prywatność wszystkich osób, z jakimi utrzymuje kontakty, niezależnie od tego, czy dane osobowe są przetwarzane przez IFIRMA SA na własny użytek (jako administratora danych osobowych), czy w imieniu innych podmiotów. Bardzo istotnym jest dla nas, abyś rozumiał, jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy, w jakim celu to robimy, na jakiej podstawie i jakie posiadasz prawa z tym związane. Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, która dostarczy Ci więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez IFIRMA SA.

Prezentowana Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i stanowi realizację obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Informacja o zmianach w dokumencie publikowana będzie na stronie www.ifirma.pl w zakładce RODO.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na różne sposoby i w różnych sytuacjach, w zależności od tego, czy jesteś naszym Klientem, dostawcą, czy ubiegasz się o pracę w naszej firmie. Możemy również przetwarzać dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową, w zależności od tego, w jaki sposób zdecydowały się na kontakt z nami. Niezależnie od sytuacji, zobowiązujemy się do niesprzedawania, niekomercjalizowania ani niewykorzystywania Twoich danych osobowych z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

IFIRMA SA respektuje Twoją prywatność, niezależnie od tego, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe we własnym zakresie, czy w imieniu innych podmiotów. Bardzo istotnym jest dla nas abyś zrozumiał, jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy, w jakim celu to robimy i jakie prawa Ci przysługują. Dlatego ponownie zachęcamy Cię do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, która dostarczy Ci więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez IFIRMA SA.

Definicje

„Dane osobowe”

Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

„Użytkownik”, „Użytkownicy” lub „Ty”

Oznaczają każdą osobę, która korzysta ze stron i serwisów IFIRMA SA.

Przetwarzanie danych osobowych

Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Rozporządzenie lub RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu ifirma.pl znajduje się tutaj.

Kto będzie Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241 G, 53-234 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym we Wrocławiu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281947, NIP: 898-16-47-572, REGON: 931082394, z Inspektorem Ochrony Danych Justyną Korycką dostępną pod adresem e-mail iod@ifirma.pl, w dalszej części Polityki Prywatności określana jako „my” lub „IFIRMA SA”.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawo dostępu

Możesz żądać informacji o sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym informacji w następujących kwestiach:

 • Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 • Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?
 • Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe, lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu?
 • Jakie przysługują Ci prawa?
 • Skąd uzyskaliśmy Twoje dane osobowe (jeżeli nie otrzymaliśmy ich od Ciebie)?
 • Czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie)?
 • Jeżeli Twoje dane zostały przekazane do kraju poza EOG, jak zapewniamy ich bezpieczeństwo i ochronę?

Wszystkie te informacje zostały zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Możesz także zażądać kopii danych osobowych, jakie posiadamy i przetwarzamy na Twój temat. Jednak wydanie dodatkowych kopii podlega opłacie równej kosztom obsługi tego żądania.

Prawo do sprostowania danych

Bardzo ważnym jest, abyśmy posiadali prawidłowe informacje na Twój temat. Zachęcamy, abyś informował nas, gdy Twoje dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, np. gdy zmieniłeś nazwisko lub adres. W przypadku chęci skorygowania danych, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany.

Prawo do usunięcia danych oraz do bycia zapomnianym

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, np. dłużej niż to konieczne lub bez powodu, możesz zażądać od nas o skasowanie tych informacji.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Od chwili, gdy zwrócisz się do nas z wnioskiem o korektę Twoich danych osobowych lub jeżeli zgłosiłeś sprzeciw wobec ich przetwarzania, do czasu, aż będziemy w stanie zbadać sprawę lub potwierdzić dokładność Twoich danych (lub zmienić je zgodnie z Twoimi instrukcjami), masz prawo do ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, że (poza przechowywaniem danych) możemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z treścią Twojej zgody, w razie konieczności dotyczącej roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby lub jeżeli z ich przetwarzaniem związany jest ważny interes publiczny. Możesz także poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy skasowali Twoje dane osobowe.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jeżeli uważasz, że nie mamy prawa by przetwarzać Twoje dane osobowe, lub chciałbyś, aby kwestia dotycząca automatycznego podejmowania decyzji została ponownie rozstrzygnięta, możesz zgłosić sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych. W takiej sytuacji wolno nam kontynuować przetwarzanie tylko wówczas, jeżeli potrafimy przedstawić przekonujące uzasadnienia, które są ważniejsze od Twoich interesów, praw i swobód. Jednak zawsze możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jest to wymagane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych

Możesz poprosić, aby Twoje dane osobowe, które podałeś nam w celu przetwarzania na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, zostały Ci przekazane w odpowiednio przygotowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla urządzeń formacie. Masz także prawo żądać przekazania tych informacji do innego Administratora Danych Osobowych. Pamiętaj, że uprawnienie to możesz realizować u Administratora Danych Osobowych, a nie u podmiotu przetwarzającego Twoje dane na zlecenie tego Administratora Danych Osobowych.

Wycofanie zgody

Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre czynności przetwarzania powinny odbywać się na podstawie zgody, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie i w związku z tym na tej podstawie zaprzestaniemy przetwarzania, jeżeli Twoje żądanie będzie uzasadnione. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres iod@ifirma.pl.

Prawo do złożenia skargi do Prezesa UODO

Niezależnie, w przypadku gdy uznasz, że doszło do naruszenia Twoich danych osobowych przez Administratora, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów.

Jak chronimy dane oraz komu je powierzamy i udostępniamy?

IFIRMA SA dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych.

Informujemy, że w ramach korzystania z serwisu ifirma.pl, dane mogą być przekazywane do:

 • Polcom Sp. z o.o.

  z siedzibą w Skawinie, ul. Krakowska 43, 32-050 Skawina, KRS:0000087639, NIP:677-10-14-284, REGON:350826654 realizującej usługi informatyczne w postaci Usługi Kolokacji w Polcom Data Center czyli m.in. przechowywania danych.

 • Jeśli korzystasz z chat on-line jako kanału komunikacyjnego, wówczas musisz wiedzieć, że Twoje dane mogą być przekazywane do:

  LiveChat INC

  101 Arch Street, 8th Floor Boston MA 02110 United States of America

Ze względu na korzystanie z usługi LiveChat (narzędzie do internetowej obsługi klientów – czat on-line) która korzysta z serwerów znajdujących się poza Unią Europejską, dochodzi do przekazania do państwa trzeciego (jakim w tym wypadku jest USA), danych osobowych osób korzystających z tego kanału komunikacji. Dostawca systemu LiveChat gwarantuje odpowiedni poziom ich ochrony. Więcej informacji znajduje się na stronie livechatinc.com/privacy-policy.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane naszym dostawcom, którzy dostarczają nam rozwiązania i/lub realizują część naszych usług, np. firmom świadczącym usługi: płatności online, usługi marketingowe, usługi pocztowe lub reprezentujących nas pełnomocnikom prawnym itp.

Udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do nas w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. Mogą to być w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Czy moje dane osobowe trafiają poza obszar EOG?

Co do zasady, dane nie będą przekazywane przez Administratora do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Wyjątkowo jednak, Twoje dane możemy przekazać naszym partnerom, którzy przetwarzają je poza EOG, ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług lub inną łączącą nas relacją biznesową. Dane osobowe będą przekazywane do krajów, co do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku jej braku bezpieczeństwo danych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Masz prawo uzyskać kopię zabezpieczeń swoich danych osobowych przekazywanych do państw spoza EOG, kontaktując się z Administratorem lub naszym IOD – na adresy wskazane w treści Polityki Prywatności.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w naszych wewnętrznych regulacjach, -w tym niezbędny do realizacji do celów, w których dane te są przetwarzane. Kryteria ustalania czasu przetwarzania danych dla określonych celów zostały opisane w dalszej części Polityki Prywatności.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu, przez jaki czas i na jakiej podstawie prawnej?

W serwisie ifirma.pl oraz w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych usług, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe – przekazane nam bezpośrednio przez Ciebie lub podmiot, który reprezentujesz (w przypadku, gdy działasz jako przedstawiciel klienta korzystającego z serwisu ifirma.pl lub innych naszych usług).

 1. Konto użytkownika


 2. Głównym celem przetwarzania danych osobowych i innych informacji przez IFIRMA SA jest utrzymanie serwisu ifirma.pl i serwisów powiązanych, zapewnienie bezpiecznej i gwarantowanej wydajności usług dla użytkowników oraz usprawnianie i ulepszanie funkcjonalności naszych usług i produktów.

  Na naszej stronie masz możliwość utworzenia konta użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (Google, Facebook). Jeżeli utworzysz konto wypełniając formularz rejestracyjny, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail, który wpisałeś w formularzu oraz hasło. Jeżeli zarejestrujesz się za pośrednictwem zewnętrznej usługi, będziemy także przetwarzać Twoje imię i nazwisko.
  Podanie niektórych danych jest konieczne do skorzystania z usług i funkcjonalności konta. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności. Poza danymi, których podanie zostało oznaczone jako „obligatoryjne”, podanie innych danych jest dobrowolne.

  Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną) – w przypadku, gdy jesteś stroną umowy / założycielem konta, natomiast w przypadku, gdy jesteś przedstawicielem strony, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes).
  W przypadku posiadania przez Ciebie konta w serwisie ifirma.pl i serwisach powiązanych, Twoje dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z konta, a w przypadku jego likwidacji, wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (niezależnie od przyczyny i podstawy jej rozwiązania), nie dłużej, niż jest to konieczne dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług (ustawowy okres przedawnienia roszczeń).

 3. Biuro rachunkowe

  W przypadku, gdy obok funkcjonalności serwisu ifirma.pl, korzystasz z usług Biura rachunkowego IFIRMA SA, przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której Ty albo reprezentowany przez Ciebie podmiot jesteście stroną, lub do podjęcia działań, na żądanie Twoje lub podmiotu, który reprezentujesz, poprzedzających zawarcie umowy – w przypadku, gdy jesteś stroną umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast w przypadku, gdy jesteś przedstawicielem strony, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes).

  Twoje dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji naszej współpracy w ramach Biura Rachunkowego, w celu zapewnienia możliwości komunikowania się z Tobą oraz bezpiecznej i właściwej identyfikacji. Twoje dane osobowe są przetwarzane w szczególności w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, nazwa stanowiska oraz dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy / udostepnienia Ci możliwości korzystania z serwisu i usług Biura rachunkowego.

  Twoje dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 4. Rozliczenia

  Jeżeli korzystasz z naszych usług płatnych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń, np. wystawienia faktury.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rozliczeniowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze np. wystawienia faktury). Dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów. Ponadto wszystkie wystawione dokumenty księgowe, np. faktury, uwzględniane są w prowadzonej przez IFIRMA SA dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane będą w tym zakresie przetwarzane przez okres czasu, wymagany przez przepisy prawa.

 5. Obowiązki AML

  W zakresie uregulowanym w obowiązujących przepisach, w szczególności przypadku gdy korzystasz z usług Biura Rachunkowego IFIRMA SA lub konsultacji w tematach rachunkowych, jako klient serwisu ifirma.pl, jesteśmy także uprawnieni i zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych, w celu i w związku ze stosowaniem przez nas środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723; dalej: „AML”), obejmujących: identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości; ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru; bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta. Podstawą takiego przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W tym zakresie, podanie danych jest wymagane przez przepisy prawa.

 6. Tworzenie statystyk korzystania ze stron IFIRMA SA

  Monitorujemy jakość naszych usług, ponieważ chcemy, by była ona jak najlepsza. W tym celu prowadzimy statystyki korzystania z poszczególnych funkcji i stron oraz aplikacji mobilnych należących do IFIRMA SA korzystając z:

  • wewnętrznych narzędzi analitycznych,
  • narzędzi statystycznych dostarczanych przez partnerów świadczących usługi analityczne.

  Dla zrealizowania tego celu, przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności na stronach IFIRMA SA (np. odwiedzane przez Ciebie strony i podstrony IFIRMA SA, ilość czasu spędzonego na stronie, Twój adres IP, lokalizacja, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzystasz). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ułatwieniu użytkownikom korzystania z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 7. Przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia roszczeń

  W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące korzystania z naszych usług (jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług) oraz inne dane, które będą niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, jego egzekucji oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Dane w tym zakresie są przetwarzane przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń. Przetwarzanie danych obejmować będzie jednak wyłącznie ich przechowywanie z wyłączeniem jakichkolwiek innych operacji na tych danych, z zastrzeżeniem odmiennych obowiązków IFIRMA SA wskazanych w obowiązujących przepisach lub nałożonych na IFIRMA SA przez uprawnione organy.

 8. Marketing bezpośredni

  IFIRMA SA prowadzi akcje informacyjne dotyczące jej usług. Mogą to być m.in.:

  • kampanie marketingu bezpośredniego polegające na wysyłaniu materiałów reklamowych (kart, ulotek),
  • akcje marketingowe oparte o materiały BTL, powiązane z wypełnianiem ankiet lub uczestnictwem w konkursach i quizach.

  Informujemy, że działania te, zgodnie z RODO, są działaniami wykonywanymi w prawnie uzasadnionym interesie spółki.
  Memorandum (47) RODO wskazuje, że za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie, można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Jeśli otrzymałeś od nas materiały marketingowe, masz prawo wnieść, w dowolnym momencie i bezpłatnie, sprzeciw wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego. Chcemy zaznaczyć, że dane osobowe przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego są przez nas przetwarzane jednorazowo i, po ich użyciu, kasowane z bazy marketingowej. Twoje dane nie są też przekazywane innym podmiotom w celu wyprodukowania materiałów marketingowych.

Pliki cookie

Używamy na stronach internetowych tzw. plików cookie. Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników (komputery, telefony, tablety), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te zawierają najczęściej nazwy stron internetowych, z których pochodzą, informacje o czasie ich przechowywania na końcowym urządzeniu oraz unikalny numer służący identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową. Cookies pozwalają nam m.in. na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszych stron i serwisów, poprawienia szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze stron, ulepszania funkcji, z których korzystasz, korzystanie z narzędzi marketingowych i systemu komentarzy. W każdej chwili masz możliwość ograniczenia lub zupełnego dezaktywowania plików cookie w ustawieniach Twojej przeglądarki, co może jednak prowadzić do ograniczenia działania niektórych funkcji serwisów i stron internetowych IFIRMA SA.
Więcej informacji o plikach cookies.

Kampanie reklamowe

W ramach prowadzonych działań reklamowych korzystamy między innymi z technologii dostarczanych przez zewnętrznych partnerów reklamowych oraz sieci afiliacyjne. Są to między innymi:

 • Google,
 • Facebook,
 • Twitter,
 • Microsoft.

Co do zasady, nie zakładamy wykorzystywania Twoich danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Natomiast, staramy się, aby charakter i forma naszych komunikatów reklamowych zależała od zainteresowań, miejsca zamieszkania i innych parametrów pozwalających na indywidualizowanie przekazu reklamowego.

Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Musisz wiedzieć, że korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną w momencie nieodpowiedniego zadbania o bezpieczeństwo swoich danych, narażasz się m.in. na ryzyko:

 • ingerencji w Twoje dane osób niepowołanych, które mogą przeglądać, skopiować, zmodyfikować i skasować Twoje dane,
 • ingerencji osób trzecich w transmisję informacji między Twoim systemem a naszym systemem,
 • otrzymywania niechcianej poczty elektronicznej,
 • zainfekowania Twojego systemu złośliwym oprogramowaniem (malware),
 • wyłudzenia Twoich danych (phishing),
 • podrobienia protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa.

Aby zminimalizować powyższe ryzyka:

 • nie podawaj nikomu swojego hasła i loginu,
 • używaj zawsze aktualnych wersji oprogramowania np. przeglądarki,
 • sprawdzaj certyfikat przed zalogowaniem do serwisu.

Jak tworzyć login i hasło?

Ponieważ sam nadajesz login i hasło musisz pamiętać o tym, że login musi zawierać co najmniej 6 znaków, a hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków (zalecamy co najmniej 14), w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %, &).

Nie pamiętam loginu lub hasła

W takim przypadku utraty hasła należy skorzystać z opcji „Odzyskaj hasło”. W przypadku utraty loginu i dostępu do e-maila podanego podczas rejestracji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Serwisu ifirma.pl, wysyłając wiadomość na adres bok@ifirma.pl.

Komunikacja

Możemy się z Tobą komunikować za pomocą informacji systemowych, powiadomień, e-mailem, wiadomości w kanałach social media, wiadomości SMS, telefonicznie lub klasycznie za pośrednictwem listów i paczek.

Postanowienia końcowe

IFIRMA SA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie IFIRMA SA w zakładce „RODO”. Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli jesteś obecnym lub potencjalnym kontrahentem, dostawcą lub utrzymujesz z nami kontakty innego rodzaju, podczas których uzyskujemy dostęp do Twoich danych osobowych – dalsze informacje dotyczące ich przetwarzania przez IFIRMA SA znajdziesz tutaj.

Jeżeli jesteś kandydatem do pracy w IFIRMA SA – dalsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Jeżeli chcesz zawiadomić nas o naruszeniu ochrony Twoich danych osobowych lub przesłać nam prośbę dotyczącą Twoich praw, jako osoby, której dane dotyczą, skontaktuj się z nami pod adresem iod@ifirma.pl.

Jeśli potrzebujesz skontaktować się z Administratorem (Twoich) Danych Osobowych lub naszym Inspektorem Ochrony Danych, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, prosimy przesłać e-mail na iod@ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Doświadczenie,
  które zobowiązuje

  Jesteśmy na rynku od roku 2001. Stworzyliśmy od podstaw pierwszą księgowość internetową w Polsce. Nasz zespół składa się z zaufanych i doświadczonych specjalistów, którzy każdego dnia pomagają rozwiązywać problemy księgowe tysiącom przedsiębiorców. To z myślą o nich i na podstawie ich sugestii stale ulepszamy usługi ifirma.pl.

  wojtek prezes ifirma
  Wojciech Narczyński
  Prezes IFIRMA SA

  Chętnie odpowiemy
  na Twoje pytania

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie

  Ułatwienia dla e‑commerce

  Wygodne integracje
  Wygodne integracje

  Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

  Sprawdź wszystkie integracje →

  Wygodne integracje
  Płatności w jednym miejscu

  ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

  Wygodne integracje
  Łatwe generowanie faktur

  Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

  allegro integracja ecommerce
  woocommerce integracja ecommerce
  shoper integracja ecommerce
  prestashop integracja ecommerce
  shoplo integracja ecommerce
  magento integracja ecommerce