Odwołanie od decyzji organu skarbowego

Otrzymanie decyzji w postępowaniu podatkowym to nie wyrok – przedsiębiorca ma prawo odwołać się od decyzji organu skarbowego, jeśli jest ona krzywdząca lub niezgodna z przepisami. Jak to zrobić?

Odwołanie od decyzji organu skarbowego –do kogo?

Przedsiębiorcy po postępowaniu podatkowym przysługuje prawo do odwołania się do organu II instancji od decyzji organu I instancji. Najczęściej jest to urząd o stopień wyższy, choć może zdarzyć się, że organem II instancji będzie ten sam urząd, który występował jako instancja I. Zatem odwołujemy się od decyzji:

 • Naczelnika urzędu skarbowego – do dyrektora izby administracji skarbowej,

 • Naczelnika urzędu celno-skarbowego – do dyrektora izby administracji skarbowej lub do tego samego naczelnika,

 • Wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa – do samorządowego kolegium odwoławczego,

 • Dyrektora izby skarbowej, samorządowego kolegium odwoławczego, Szefa KAS, Dyrektora KIS i Ministra Finansów – ponownie do tych samych organów.

Terminy i zasady odwołania

Odwołanie od decyzji organu skarbowego przedsiębiorca wnosi w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Co ważne, do II instancji odwołujemy się za pośrednictwem I instancji. Dzięki temu organ I instancji ma możliwość zapoznania się z wątpliwościami przedsiębiorcy i może jeszcze zmienić swoją decyzję. W przeciwnym razie jest zobowiązany w ciągu 14 dni przekazać dokumentację sprawy do organu II instancji.

W odwołaniu należy ująć:

 • Zarzuty przeciwko decyzji,

 • Istotę i zakres żądania – czy odwołujemy się od całości decyzji, czy chcemy przekazania decyzji do ponownego rozpatrzenia przez I instancję, czy też wydania decyzji przez II instancję,

 • Dowody, argumenty, przepisy prawa, na podstawie których wnosimy odwołanie.

Uwaga!
Złożone odwołanie można co do zasady wycofać – wtedy też organ II instancji umorzy postępowanie. Wyjątkiem byłaby sytuacja, kiedy wycofanie groziłoby pozostawieniem w mocy decyzji niezgodnej z przepisami prawa; na wycofanie takiego odwołania organ II instancji może nie wyrazić zgody.

Wynik odwołania

Organ II instancji po rozpatrzeniu sprawy ma do dyspozycji kilka możliwości:

 • Utrzymanie decyzji organu I instancji,

 • Uchylenie decyzji organu I instancji w całości lub w części i wydanie własnej decyzji,

 • Uchylenie decyzji organu I instancji w całości lub w części i przekazanie ponownie do rozpatrzenia przez I instancję,

 • Umorzenie postępowania – w wyniku wycofania wniosku lub błędów formalnych.

Uwaga!
Od decyzji organu II instancji nie można się już odwołać – jeśli przedsiębiorca nadal nie zgadza się z wydaną opinią, kolejnym krokiem powinno być wniesienie sprawy do właściwego sądu administracyjnego.

 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI