Co musi się znaleźć w umowie o pracę?

Jak określa art. 29 Kodeksu Pracy, umowę o pracę zawiera się na piśmie, tak samo jak wszelkie ewentualne zmiany warunków tej umowy. Istnieją elementy, które muszą się znaleźć w każdej umowie o pracę.

 

W umowie o pracę określa się:

  • strony zawierające umowę,
  • rodzaj zawieranej umowy (umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, umowa na zastępstwo…)
  • datę zawarcia tej umowy,
  • warunki pracy i płacy.

Formułując warunki pracy i płacy, pracodawca powinien w szczególności określić:

  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • kwotę wynagrodzenia za pracę (brutto),
  • wymiar czasu pracy (np. pełen etat, 1/2 etatu, 3/4 etatu),
  • termin rozpoczęcia pracy.

Jeśli umowa została zawarta ustnie, pracodawca powinien potwierdzić rodzaj umowy i warunki zatrudnienia na piśmie, najpóźniej w pierwszym dniu pracy pracownika.

Dodatkowo pracodawca powinien w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę poinformować na piśmie pracownika o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia, o wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, obowiązującej go długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę i układzie zbiorowym pracy (porozumienie zawierane pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi), którym pracownik jest objęty.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK