Dofinansowanie z Unii Europejskiej na założenie firmy

Środki z Unii Europejskiej na założenie firmy są przyznawane na zasadzie dotacji lub pożyczki. Aby otrzymać dofinansowanie, należy spełnić kilka warunków.  

Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie z Unii?

Przede wszystkim należy mieć gotowy pomysł na biznes i zgłosić się do odpowiedniej instytucji, która zajmuje się przyznawaniem dofinansowania na założenie działalności. Instytucja musi znajdować się w województwie, w którym planuje się założenie firmy. Następnie należy zgłosić się na szkolenie (z marketingu, księgowości, pisania biznesplanu, przedsiębiorczości etc) organizowane przez instytucję prowadzącą szkolenia i przyznającą dofinansowania. Zgłoszenie polega na przysłaniu formularza zgłoszeniowego, po czym odbywa się rozmowa rekrutacyjna, a następnie zapada decyzja o (nie)zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie. Co ważne, udział w szkoleniu mogą wziąć te osoby, które spełniają kryteria przewidziane w ramach szkolenia (lokalizacja, grupy preferowane) i w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem nie prowadziły własnej działalności. Po odbyciu szkolenia należy złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania, a także gotowy biznesplan. Następnie wniosek poddawany jest ocenie.  

Kryteria w przyznawaniu dotacji ze środków unijnych

W pierwszej kolejności sprawdza się, czy wniosek spełnia kryteria formalne, czyli na przykład to, czy złożona dokumentacja jest kompletna i czy wnioskodawca jest uprawniony do złożenia dokumentów. Jeśli wniosek spełni wszelkie wymogi formalne, wówczas sprawdza się treść projektu – czy projekt realizuje cele Programu, z którego wnioskodawca ubiega się o środki. Zazwyczaj wnioski są składane w procedurze konkursowej. Po obu ocenach (ocenie formalnej i ocenie merytorycznej) tworzy się listę rankingową wszystkich projektów, a te najlepsze otrzymują dofinansowanie.  

Ile wynosi dofinansowanie na założenie firmy?

W przypadku dotacji przedsiębiorca może otrzymać do 40 tys. zł. W przypadku pożyczki – do 50 tys. zł. Aby instytucja przyznająca dofinansowanie miała pewność, że środki zostaną wykorzystane zgodnie z założeniami, przed otrzymaniem dofinansowania należy podpisać weksel in blanco i przedstawić odpowiednią formę zabezpieczenia, na przykład hipotekę, poręczenie czy zastaw.  

Pożyczka czy dotacja?

To, czy firma otrzyma pożyczkę czy dotację jest uzależnione od projektu do którego się zgłosi. Jeden projekt to tylko jedna forma dofinansowania. Na co można przeznaczyć dofinansowanie z Unii Europejskiej? Przyznane firmie dofinansowanie z Unii przedsiębiorca może wykorzystać na bieżące wydatki niezbędne do prowadzenia firmy bądź na cele inwestycyjne związane z rozpoczęciem działalności.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI