Zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie

Coraz więcej przedsiębiorców zatrudnia pracowników na umowy cywilnoprawne, np. umowę zlecenie. Jest to dla nich zazwyczaj korzystniejsze niż umowa o pracę.

Umowa zlecenie a umowa o pracę

W przypadku umowy zlecenie pracownikowi nie przysługuje płatny urlop wypoczynkowy i chorobowy, minimalne wynagrodzenie za pracę, badania lekarskie, a także dodatki za pracę w nocy i za godziny nadliczbowe. Ponadto w czasie gdy firma ma przestój przedsiębiorca może tymczasowo zawiesić współpracę z pracownikiem, np. na okres miesiąca, chroniąc się tym samym przed dodatkowymi wydatkami.

Umowa cywilnoprawna podlega przepisom Kodeksu Cywilnego, nie Kodeksu Pracy, a także nie musi być spisana na papierze. Taką umowę można zawszeć ustnie bądź poprzez e-maila.

Warto jednak pamiętać o tym, że umowa zlecenie daje pracownikowi możliwość pracy w wybranym miejscu i czasie. Pracodawca musi uważać, aby umowa zlecenie nie spełniała kryteriów umowy o pracę, ponieważ w przypadku kontroli Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na niego mandat. Do kryteriów umowy o pracę zalicza się między innymi: stałe miejsce i godziny pracy, wykonywanie pracy w zamian za wynagrodzenie i ciągłość świadczenia pracy.

Umowa zlecenie a koszty firmowe

Firma może wliczyć wydatki związane ze zleceniem pracy zleceniobiorcy do kosztów uzyskania przychodów, jeśli dana praca była związana z działalnością firmy – np. roznoszenie ulotek, wykonanie strony internetowej, prowadzenie działań marketingowych. Przedsiębiorca może to zrobić, jeśli posiada spisaną umowę i dowód zapłaty zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie a rachunek

Zleceniodawca może, ale nie musi poprosić pracownika o wystawienie rachunku za zrealizowane zlecenie. Jeśli jednak się na to zdecyduje, to taki rachunek powinien zawierać dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy, datę wystawienia rachunku i jego numer, określenie rodzaju zlecenia i sumę należności. Co ważne, może on być przysłany e-mailem – nie musi być sporządzony w formie papierowej.

Składki i podatki

Jeśli osoba wykonuje wyłącznie umowę zlecenie (i nie podlega jednocześnie żadnej innej umowie), to obowiązkowo musi odprowadzać składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, wypadkowe i zdrowotne. Natomiast decyzja co do odprowadzania składki na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna. Uczniowie i studenci do 26. roku życia nie podlegają ubezpieczeniom.

Umowę zlecenie można zawrzeć także z pracownikiem, którego zatrudnia się na umowę o pracę. Jeśli jego wynagrodzenie wynosi co najmniej minimalną krajową, wówczas z umowy zlecenia musi odprowadzać obowiązkowo wyłącznie składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK