Rodzaje kar umownych – kara umowna zaliczalna

Okazuje się, że samo zawarcie w umowie zapisu o karze umownej może okazać się niewystarczające do pełnego zrekompensowania szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia przez jedną ze stron. Kodeks cywilny przewiduje bowiem cztery rodzaje tego typu sankcji, a każdy z nich wywołuje inne skutki dla stron porozumienia. Jednym ze wspomnianych rodzajów jest kara umowna zaliczalna. Czym się charakteryzuje?

Kara umowna zaliczalna – charakterystyka

Kara umowna zaliczalna, obok informacji o wysokości sankcji (w formie konkretnej kwoty lub jako określenie sposobu jej wyliczenia), zawiera także zapis wskazujący na możliwość dochodzenia równolegle odszkodowania uzupełniającego (czyli w wysokości do rzeczywiście poniesionej szkody), odrębnie dochodzonego (na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego). Co ważne, by uzyskać takie odszkodowanie strona, która ucierpiała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia przez drugą stronę, każdorazowo musi udowodnić wysokość doznanej szkody.

Ważne!

Brak takiego zapisu w umowie, który w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia przez jedną ze stron przewiduje zastosowanie kary umownej, uniemożliwia ubieganie się o odszkodowanie (nawet jeśli wartość szkody znacznie przewyższa przewidzianą karę). W takim wypadku mamy do czynienia z karą umowną wyłączną. Nieco inne skutki pod tym względem wywołują natomiast pozostałe dwa rodzaje: kara umowna alternatywna (o której przeczytasz tutaj) oraz kara umowna kumulatywna (o której więcej dowiesz się klikając tutaj). W tym miejscu warto podkreślić, że w jednej umowie można zawrzeć zapisy dotyczące różnych typów kar umownych – np. w zależności od tego, co powoduje jej wystąpienie (opóźnienie, niewykonanie, nienależyte wykonanie etc.).

Kara umowna zaliczalna – przykładowy zapis

O tym, że w umowie mamy do czynienia z karą umowną zaliczalną świadczyć może przykładowo następujący zapis:

„Zapłata wspomnianej wyżej kary umownej nie pozbawia stron prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody”.

 

Czy kara umowna może stanowić koszt uzyskania przychodu? Kliknij i dowiedz się więcej!
 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI