Skuteczne doręczenie pism urzędowych

Korespondencja pomiędzy przedsiębiorcą a organami skarbowymi i ZUS jest obwarowana pewnymi warunkami. Warto znać zasady, regulujące skuteczność doręczenia formalnych pism.

Skuteczne doręczenie pisma – jak i gdzie?

Generalnie zasady skutecznego doręczania pism formalnych reguluje Kodeks postępowania administracyjnego, a w zakresie postępowania podatkowego dodatkowo Ordynacja podatkowa. Zgodnie z zapisami tych ustaw, pismo formalne może zostać skutecznie dostarczone:
 • Za pokwitowaniem – przez operatora pocztowego, pracownika urzędu w którym toczy się sprawa, lub innego upoważnionego pracownika albo funkcjonariusza,
 • Elektronicznie, za urzędowym poświadczeniem odbioru – jeśli strona:
  • Złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (w przypadku postępowania podatkowego – także przez portal podatkowy),
  • Wniesie o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź wyrazi na to zgodę i wskaże adres elektroniczny.
W sytuacji, gdy doręczanie odbywa się za pokwitowaniem, pismo dostarcza się przedsiębiorcy w miejscu jego zamieszkania albo pracy (w tym pod adresem działalności gospodarczej), czasem – jeśli szczegółowe przepisy tego nie wzbraniają – także w danym urzędzie. Dopiero gdyby takie dostarczenie okazało się niemożliwe, doręczenie pisma może odbyć się w każdym możliwym miejscu.

Doręczenie pisma do rąk własnych?

Chociaż mogłoby się wydawać, że skutecznie doręczone jest wyłącznie pismo do rąk własnych adresata, w praktyce wygląda to nieco inaczej. Przede wszystkim organ, dostarczając przesyłkę za pokwitowaniem, może ją zostawić innemu dorosłemu domownikowi, sąsiadowi albo dozorcy domu, jeśli taka osoba podjęła się przekazania pisma adresatowi. W takim przypadku dostarczający powinien umieścić zawiadomienie w tej kwestii w wyraźnym miejscu (w skrzynce, w drzwiach mieszkania lub bramie posesji). Kolejną możliwością jest przekazanie przesyłki do placówki pocztowej albo właściwego urzędu, gdzie będzie ona oczekiwała na adresata przez 7 dni. Informację o takiej przesyłce również umieszcza się w widocznym miejscu lub w skrzynce pocztowej. Jeśli we wskazanym terminie przesyłka nie zostanie odebrana, wystosowane zostanie ponowne zawiadomienie, tym razem z 14-dniowym terminem odbioru.

Przedsiębiorca jako strona sprawy może mieć również swojego pełnomocnika (lub kilku pełnomocników). Jeśli jest to pełnomocnik właściwy do doręczeń, pismo powinno być kierowane do niego – przekazanie pisma do przedsiębiorcy z pominięciem pełnomocnika jest uznawane za błąd i tym samym uznawane za niedostarczone.

Uwaga!

Jeśli organ skarbowy podjął prawidłowe kroki w celu dostarczenia przesyłki do adresata, a mimo to nie udało się jej doręczyć, pismo i tak będzie traktowane jako dostarczone.

Postępowanie podatkowe po doręczeniu zawiadomienia – sprawdź, jak może wyglądać!

Najważniejsze pytania

W jakiej formie może odbyć się doręczenie pisma urzędowego?

Formalnie skutecznie doręczone pismo może być doręczone za pokwitowaniem jak i elektronicznie – za urzędowym poświadczeniem odbioru.

Gdzie odbywać się może doręczanie pism za pokwitowaniem?

 • w miejscu zamieszkania
 • w miejscu pracy (w tym pod adresem działalności gospodarczej)
 • danym urzędzie (jeśli nie zabraniają tego szczegółowe przepisy)
 • w każdym dowolnym miejscu – jeśli w powyższych miejscach okazałoby się to niemożliwe

Czy skutecznie doręczone oznacza dosłownie do rąk własnych?

Nie.

 • Organ, dostarczając przesyłkę za pokwitowaniem, może ją zostawić innemu dorosłemu domownikowi, sąsiadowi albo dozorcy domu.
 • Organ może przekazać przesyłkę do placówki pocztowej albo właściwego urzędu, gdzie będzie ona oczekiwała na adresata przez 7 dni.<;i>
 • Możliwe jest doręczenie pisma pełnomocnikowi – jeśli przedsiębiorca posiada pełnomocnika właściwego do doręczeń.

UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI