Blog ifirma.pl

Sprzedaż znaku towarowego a umowa licencyjna – różnice

|
|
4 minut czytania
Zastanawiasz się czym różni się sprzedaż znaku towarowego od umowy licencyjnej? W dzisiejszym artykule odpowiemy na to pytanie.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

W dzisiejszych czasach konkurencja jest bardzo duża nic więc dziwnego, że każda firma chce się wyróżniać na tle innych. Dzięki temu łatwiej można zdobyć klientów i poszerzyć rynki zbytu. W dzisiejszej publikacji zastanowimy się jaka jest różnica pomiędzy sprzedażą znaku towarowego a umową licencyjną.

Znak towarowy – definicja

Jak się już niejednokrotnie przekonaliśmy wiele informacji na różne tematy znajduje się w tworzonych ustawach, nie tylko podatkowych. Tak też jest w przypadku znaków towarowych, o których jest mowa w ustawie Prawo własności przemysłowej (PWP). Poniżej napiszemy kilka ogólnych informacji na temat znaku towarowego.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa
Znakiem towarowym może być w szczególności:
 • wyraz włącznie z nazwiskiem,
 • rysunek,
 • litera,
 • cyfra,
 • kolor,
 • forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania,
 • dźwięk
Pod pojęciem znaku towarowego kryją się również znaki usługowe
Pod pojęciem towarów rozumie się w szczególności wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody rolne oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce, a także usługi
Znak towarowy może być objęty ochroną pod warunkiem zgłoszenia w Urzędzie Patentowym

Ważne!

Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu

Więcej szczegółowych informacji na temat znaku towarowego można uzyskać w podlinkowanej publikacji.

Umowa licencyjna na znak towarowy

Ze wspomnianej wcześniej ustawy wynika także, że podmiot posiadający patent na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania tego znaku, zawierając z nią umowę licencyjną.

Umowa licencyjna na znak towarowy może być nieograniczona i ograniczona – wynika to z treści zawartej umowy
Umowa licencyjna nieograniczona oznacza, że licencjobiorca ma takie same prawa jak licencjodawca, może też udzielać sublicencji, o ile wynika to z postanowień umowy
Umowa licencyjna ograniczona oznacza, że licencjobiorca nie ma prawa do udzielania sublicencji
Jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca jest obowiązany do przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku
Licencjodawca może zażądać od licencjobiorcy umieszczenie oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku towarowego
Licencja może być wpisana do rejestru znaków towarowych
Udzielenie licencji może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny

Sprzedaż znaku towarowego

Napisaliśmy już na wstępie, że prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne a to oznacza, że znak towarowy może być w dowolnej formie zbyty. Taką transakcję można przeprowadzić na mocy umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, a nawet wnieść aportem do innej firmy. Umowa o przeniesienie patentu wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Jak wynika z przepisów ustawy PWP przeniesienie patentu staje się skuteczne z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego. W tym miejscu rodzi się pytanie, czy w takim przypadku niesie to jakieś konsekwencje dla licencjobiorcy, jeśli były wcześniej zawierane umowy licencyjne?

Sprzedaż znaku towarowego a umowa licencyjna

Transakcja sprzedaży znaku towarowego oznacza zmianę licencjodawcy, a to rodzi określone skutki prawne.
Przeniesienie prawa do znaku towarowego powinno być odnotowane w rejestrze znaków towarowych
Sprzedaż znaku towarowego obciążonego licencją oznacza, że umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego
Dla licencjobiorcy oznacza to, że co prawda nie dochodzi do wygaśnięcia wcześniej zawartej umowy licencyjnej, ale należy się liczyć z tym, że mogą się zmienić jej warunki lub może zostać rozwiązana
Przepisy nie regulują, w jakiej formie licencjodawca powinien poinformować licencjobiorcę o zmianie właściciela znaku towarowego

Sprzedaż znaku towarowego a umowa licencyjna – różnice

Sprzedaż znaku towarowego oznacza pozbycie się praw do korzystania z tego znaku. Taka transakcja ma charakter jednorazowy. Zbywca – właściciel praw do znaku wskutek zawartej umowy zbycia najczęściej otrzymuje stosowne wynagrodzenie za przeprowadzona transakcję. W przypadku zawarcia umowy licencyjnej licencjodawca pozostaje prawnym właścicielem znaku. Z licencji może korzystać wiele podmiotów, a właściciel licencji może uzyskiwać z tego tytułu cykliczne opłaty. Trudno odpowiedzieć na pytanie, która z tych opcji jest bardziej korzystna, wiele zależy od oczekiwań właściciela znaku towarowego. Jest to bardzo indywidualna decyzja i należy do przedsiębiorcy, który powinien ją dobrze przemyśleć i wziąć pod uwagę wszystkie konsekwencje z tego wynikające.

Sprzedaż znaku towarowego a umowa licencyjna – podsumowanie

Wielu przedsiębiorców usilnie stara się, aby jego firma była rozpoznawalna na rynku, daje to niewątpliwie przewagę nad innymi. Opracowanie unikatowej formy nie jest wcale łatwym przedsięwzięciem. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy ktoś nas już nie ubiegł i nie zarejestrował takiego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Posiadanie znaku towarowego daje sporo możliwości, ale i może być źródłem dodatkowego dochodu w postaci pobierania opłat za udzielanie licencji na znak towarowy. Jeśli przedsiębiorca dojdzie do wniosku, że nie potrzebuje już określonego znaku towarowego, to może dokonać jego zbycia w dowolnej formie. Przy czym taka decyzja niesie ze sobą określone konsekwencje, dlatego warto najpierw przeanalizować wszystkie za i przeciw, bo odwrotu nie będzie. Jeśli znak towarowy objęty był umowami licencyjnymi, to licencjobiorca nie ma powodu do obaw, taka umowa pozostaje w mocy, zmienia się tylko licencjodawca, który staje się następcą prawnym. W publikacji wskazaliśmy na zasadnicze różnice pomiędzy sprzedażą znaku towarowego a zawarciem umowy licencyjnej, decyzja ostateczna zawsze jest w rękach przedsiębiorcy.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie