Terminy składania zgłoszeń o zmianie sposobu opodatkowania

Jakie obowiązują terminy składania zgłoszeń o zmianie sposobu opodatkowania? Jakie możliwości ma do wyboru przedsiębiorca? Czy nastąpiły w tej kwestii jakieś zmiany w prawie? Sprawdź w najnowszym artykule i dowiedz się więcej na ten temat.

Wybór metody opodatkowania

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają prawo do wyboru formy opodatkowania przed rozpoczęciem działalności lub najpóźniej przed osiągnięciem pierwszego przychodu z działalności. W przypadku braku oświadczenia o wyborze formy, wówczas mają zastosowanie zasady ogólne (podatek dochodowy wg skali). W przypadku kontynuacji prowadzonej działalności podatnik może zmienić formę opodatkowania, składając pisemne oświadczenie Naczelnikowi US do 20-tego stycznia. Oświadczenie (nie ma ustalonej formy) złożone w terminie będzie obowiązywać na cały rok podatkowy i lata następne, do momentu złożenia kolejnego oświadczenia lub zmiany formy opodatkowania (wynikającej z przepisów ustawy). Podatnik ma do wyboru:
  • zasady ogólne – są dostępne dla każdego podatnika, wiąże się z nimi jednak najwięcej czynności ewidencyjnych;
  • podatek liniowy (z tej formy nie mogą skorzystać podatnicy świadczący usługi na rzecz byłych pracodawców, które świadczyli na ich rzecz w ramach stosunku pracy w bieżącym albo w poprzednim roku podatkowym);
  • podatek tonażowy (wyłącznie dla armatorów, wybór na nie mniej niż 5 lat);
  • ryczałt ewidencjonowany (z tej formy nie mogą skorzystać podatnicy wymienieni w art. 6 ust. 4 i 6 oraz art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychód osiąganych przez osoby fizyczne, m.in. świadczący niektóre usługi na rzecz byłego pracodawcy, podatnicy prowadzący działalność przekazywaną pomiędzy małżonkami, ponadto po przekroczeniu limitu przychodów 150tys. euro muszą zmienić formę opodatkowania);
  • karta podatkowa dostępna jest wyłącznie dla podatników wykonujących określone zawody (art.23, załączniki nr 1,2,3,4 ustawy o zryczałtowanych podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Rozliczenie miesięczne czy kwartalne?

Podatnik może również wybrać termin rozliczania zaliczek na podatek dochodowy – miesięcznie lub kwartalnie. W tym celu należy również złożyć pisemne oświadczenie (nie ma ustalonej formy) do Naczelnika US. Termin złożenia oświadczenia to 20-ty po miesiącu rozpoczęcia działalności gospodarczej. W przypadku kontynuacji w latach następnych do 20 – tego lutego. Oświadczenie obowiązuje na dany rok i lata następne do złożenia kolejnego oświadczenia lub zmiany formy opodatkowania.  

Zobacz również: Zmiana formy opodatkowania 2010

BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań