Składki ZUS 2020

aktualna wysokość składek oraz skala podatkowa

Aktualne składki ZUS i skala podatkowa

Duży ZUS składki w 2020 roku

styczeń – grudzień 2020

 • 3136,20 zł – dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy
 • 4026,01 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego

styczeń – grudzień 2020

 • 1354,64zł – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
 • 1431,48 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe
 • 612,19 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 250,90 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 76,84 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 52,37 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 362,34 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 76,84 zł – na Fundusz Pracy.

Preferencyjny ZUS składki w 2020 roku

styczeń – grudzień 2020

 • 780,00 zł – dla ubezpieczeń społecznych
 • 4026,01 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego

styczeń – grudzień 2020

 • 590,03 zł – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
 • 609,14 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe
 • 152,26 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 62,40 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 19,11 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 13,03 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 362,34 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,

Przysługuje przez 24 miesiące. Więcej informacji tutaj.

Ulga na start – minimalna podstawa wymiaru składki

styczeń – grudzień 2020

 • 4026,01 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego

ulga na start styczeń – grudzień 2020

 • 362,34 – ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z założeniami ustawy Prawo przedsiębiorców, która obowiązuje od 30 kwietnia 2018 roku nowi przedsiębiorcy, jak i tacy, którzy powracają do biznesu po co najmniej 5 latach przerwy, mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy czyli tzw. Ulgi na start.

Mały ZUS
(zależny od przychodu)

styczeń 2020 – Mały ZUS

 • 67 500 zł – jeśli przychód w 2019 roku nie przekroczył tej kwoty to przedsiębiorca może skorzystać w 2020 r. z ZUS-u proporcjonalnego

luty – grudzień 2020 – „Mały ZUS plus”

 • 120 000 zł – jeżeli przychód w 2019 roku nie przekroczył tej kwoty to przedsiębiorca może skorzystać w 2020 r. z ZUS-u proporcjonalnego

Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy mogli skorzystać z opłacania ZUS od kwoty przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Oczywiście zostały wprowadzone limity, które będą również obowiązywały w styczniu 2020. Od lutego limit ten zostanie zwiększony i tym samym powiększy się grupa przedsiębiorców, którzy będą mogli z preferencyjnego ZUS skorzystać. Więcej na ten temat: Mały ZUS Plus – informacje ogólne.

Składki ZUS 2020 – terminy opłat

styczeń – grudzień 2020

 • do 5. dnia kolejnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze,
 • do 10. dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie),
 • do 15. dnia kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Wynagrodzenie minimalne w 2020 roku

styczeń – grudzień 2020

 • 2 600 zł – tyle wynosi minimalne wynagrodzenie brutto w 2020 roku. Względem roku poprzedniego płaca minimalna wzrosła o 350zł.

Urząd Skarbowy – terminy opłat

 
Najważniejsze terminy:
 • Do 20. dnia każdego miesiąca – wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej wpłacamy do 20. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracji PIT nie składamy w ciągu roku.
 • Do 25. dnia każdego miesiąca – złożenie deklaracji VAT-7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT-7K wpłacamy do 25. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Stawki podatku dochodowego w 2020 roku

 • do sumy 85 528,00 zł: 17% – 525,12 zł
 • od 85 528,00 zł: 14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528,00 zł

Więcej na ten temat: Zaliczka na podatek dochodowy.

Podatek liniowy w 2020 roku

 • Stawka podatku liniowego wynosi 19% od uzyskanego dochodu.
Pracodawcy i zleceniodawcy
 • Do 20. dnia miesiąca pracodawca/zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.
Jednolity Plik Kontrolny
 • Do 25. dnia każdego miesiąca złożenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w formie pliku JPK VAT (dotyczy czynnych podatników VAT) – w 2020 r. dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Czym są składki ZUS?

Opłacanie składek ZUS to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Na ich wysokość składają się: ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ubezpieczenie wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne – są to tzw. ubezpieczenia społeczne. Istnieje również dobrowolna składka ZUS – składka chorobowa. Jeżeli podstawa składek przekracza minimalne wynagrodzenie krajowe to wtedy przedsiębiorcę może obowiązywać również opłacanie składki na Fundusz Pracy. Składki ZUS zależne są od miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Wzrost płac powoduje również wzrost składek ZUS.

Składki ZUS w 2020 są wyższe od składek ZUS z roku 2019

Jak również składki ZUS w 2021 będą wyższe od tych obowiązujących obecnie. Niezależnie od ich wysokości składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – za siebie jak również za pracowników – należy opłacać co miesiąc. Aktualne składki ZUS obowiązujące w roku 2020 znajdują się powyżej. Są tam ujęte także minimalne podstawy wymiaru składek w przypadku dużego jak i preferencyjnego ZUS-u. Minimalne podstawy składek ZUS w przypadku obowiązującej ulgi na start jak również ZUS-u proporcjonalnego. Oprócz aktualnych składek ZUS na 2020 rok powyżej znajduje się informacja na temat wysokości płacy minimalnej w bieżącym roku. Składki ZUS 2020 posiadają swoje określone terminy płatności podobnie jak podatki opłacane do Urzędu Skarbowego. Wszystkie najważniejsze daty związane z opłatami również można znaleźć powyżej. Ponadto porównawczo oprócz składek z 2020 roku, umieszczone są poniżej również składki jakie obowiązywały w latach ubiegłych (2019 i 2018). Terminy opłat pozostały bez zmian.

 

Jakiej wysokości były składki ZUS 2019?

styczeń – grudzień 2019
 • 2859,00 zł – dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy
 • 3803,56 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego
Duży ZUS styczeń – grudzień 2019:
 • 1246,92 zł – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
 • 1316,97 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe
 • 558,08 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 228,72 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 342,32 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 70,05 zł – na Fundusz Pracy.
styczeń – grudzień 2019
 • 675,00 zł – dla ubezpieczeń społecznych
 • 3803,56 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego
Mały ZUS (na zasadach preferencyjnych) styczeń – grudzień 2019:
 • 539,35 – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
 • 555,89 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe
 • 131,76 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 54,00 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 16,54 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 11,27 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 342,32 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
styczeń-grudzień 2019
 • 3803,56 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego
Ulga na start styczeń* – grudzień 2019
 • 342,32 zł – ubezpieczenie zdrowotne
*Od 30 kwietnia 2018 r. zgodnie z założeniami nowej ustawy, Prawo przedsiębiorców (jednej z pięciu tworzącej tzw. Konstytucję Biznesu), nowi przedsiębiorcy, jak i tacy, którzy powracają do biznesu po co najmniej 5 latach, mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy (tzw. Ulga na start). Więcej o uldze na start.
styczeń – grudzień 2019:
 • 63 000 zł – przychód poniżej tej kwoty pozwala korzystać w 2019 r. z ZUS-u proporcjonalnego.
Proporcjonalny ZUS to obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. nowy system wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne dla najmniejszych działalności gospodarczych. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu prowadzonej jednoosobowej działalności osiągnęli przychód roczny nieprzekraczający trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. Więcej o małym ZUS-ie (ZUS-ie od przychodu).
styczeń – grudzień 2019:
 • 2 250 zł – minimalne wynagrodzenie brutto.
Składki ZUS 2019 Terminy – styczeń – grudzień:
 • do 5. dnia kolejnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze,
 • do 10. dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie),
 • do 15. dnia kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.
Najważniejsze terminy:
 • Do 20. dnia każdego miesiąca – wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej wpłacamy do 20. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracji PIT nie składamy w ciągu roku.
 • Do 25. dnia każdego miesiąca – złożenie deklaracji VAT-7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT-7K wpłacamy do 25. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.
2019 – stawki podatku dochodowego*:
 • do sumy 85 528,00 zł: 18% – 556,02 zł
 • od 85 528,00 zł: 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528,00 zł
  *Uwaga Zaszły zmiany w trakcie roku podatkowego – zaliczka na podatek dochodowy wg nowych zasad 2019 – sprawdź szczegóły tutaj  
Podatek liniowy w 2019
 • Stawka podatku liniowego wynosi 19% od uzyskanego dochodu.
Pracodawcy i zleceniodawcy
 • Do 20. dnia miesiąca pracodawca/zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.
Jednolity Plik Kontrolny
 • Do 25. dnia każdego miesiąca złożenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w formie pliku JPK VAT (dotyczy czynnych podatników VAT) – w 2019 r. dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Od czego zależy wysokość składek ZUS?

Wysokość składek uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku.

Czy od 2020 roku zmieniły się terminy zapłaty składek do ZUS?

Nie, w tej kwestii nie wprowadzono, żadnych zmian. Kluczowymi datami, o których powinni pamiętać przedsiębiorcy pozostają 5, 10 i 15 dzień każdego miesiąca.

O ile wzrosła płaca minimalna w 2020?

Płaca minimalna względem roku poprzedniego wzrosła o 350zł.

 

Jakie wysokości były składki ZUS 2018?

 
styczeń – grudzień 2018
 • 2.665,80 zł – dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy
 • 3.554,93 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego
Duży ZUS styczeń – marzec 2018:
 • 1.166,85 zł – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
 • 1.232,16 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe
 • 520,36 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 213,26 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 65,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 47,98 zł zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 319,94 zł zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 65,31 zł – na Fundusz Pracy.
Duży ZUS kwiecień – grudzień 2018:
 • 1.163,39 zł zł – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
 • 1.228,70 zł7 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe
 • 520,36 zł zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 213,26 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 65,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 44,52 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 319,94 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 65,31 zł – na Fundusz Pracy.
styczeń – grudzień 2018
 • 630,00 zł – dla ubezpieczeń społecznych
 • 3.554,93 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego
Mały ZUS (na zasadach preferencyjnych) styczeń – marzec 2018:
 • 504,66 – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
 • 520,10 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe
 • 122,98 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 50,40 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 15,44 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 11,34 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 319,94 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
Mały ZUS (na zasadach preferencyjnych) kwiecień – grudzień 2018:
 • 503,84 – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
 • 519,28 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe
 • 122,98 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 50,40 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 15,44 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 10,52 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 319,94 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
Kwiecień* – grudzień 2018
 • 3.554,93 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego
Ulga na start kwiecień* – grudzień 2018
 • 319,94 zł – ubezpieczenie zdrowotne
*Ulga na start obowiązuje od 30.04.2018.
styczeń – grudzień 2018:
 • brak
Proporcjonalny ZUS zaczął obowiązywać 1 stycznia 2019 roku.
styczeń – grudzień 2018:
 • 2.100,00 zł – minimalne wynagrodzenie brutto.
styczeń – grudzień 2018:
 • do 5. dnia kolejnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze,
 • do 10. dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie),
 • do 15. dnia kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.
Terminy w 2018:
 • Do 20. dnia każdego miesiąca – wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej wpłacamy do 20. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracji PIT nie składamy w ciągu roku.
 • Do 25. dnia każdego miesiąca – złożenie deklaracji VAT-7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT-7K wpłacamy do 25. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.
Stawki podatku dochodowego:
 • Do sumy 85 528,00 zł: 18% – 556,02 zł
 • Od 85 528,00 zł: 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528,00 zł
Podatek liniowy
 • Stawka podatku liniowego w 2018 r. wynosi 19% od uzyskanego dochodu.
Pracodawcy i zleceniodawcy
 • Do 20. dnia miesiąca pracodawca/zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.
Jednolity Plik Kontrolny
 • Do 25. dnia każdego miesiąca złożenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w formie pliku JPK VAT (dotyczy czynnych podatników VAT) – w 2018 r. dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców.