Aktualne składki ZUS i skala podatkowa


styczeń – grudzień 2018

2665,80 zł – dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy
3554,93 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego

Duży ZUS styczeń – marzec 2018:

1.166,85 zł – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
1.232,16 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe

 • 520,36 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 213,26 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 65,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 47,98 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 319,94 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 65,31 zł – na Fundusz Pracy.

Duży ZUS kwiecień-grudzień 2018

1.163,39 zł – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
1.228,70 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe

 • 520,36 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 213,26 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 65,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 44,52 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 319,94 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 65,31 zł – na Fundusz Pracy.


styczeń – grudzień 2018

630,00 zł – dla ubezpieczeń społecznych
3 554,93 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego

Mały ZUS (na zasadach preferencyjnych) styczeń – marzec 2018:

504,66 – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
520,10 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe

 • 122,98 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 50,40 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 15,44 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 11,34 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 319,94 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,

Mały ZUS (na zasadach preferencyjnych) kwiecień-grudzień 2018

503,84 zł – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
519,28 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe

 • 122,98 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 50,40 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 15,44 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 10,52 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 319,94 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,

kwiecień-grudzień 2018

3554,93 – dla ubezpieczenia zdrowotnego

Ulga na start kwiecień* – grudzień 2018

319,94 – ubezpieczenie zdrowotne

*Od 30 kwietnia 2018 r. zgodnie z założeniami nowej ustawy, Prawo przedsiębiorców (jednej z pięciu tworzącej tzw. Konstytucję Biznesu), nowi przedsiębiorcy, jak i tacy, którzy powracają do biznesu po co najmniej 5 latach, mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy (tzw. Ulga na start).

Więcej o uldze na start.

styczeń – grudzień 2018:

 • do 5. dnia kolejnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze,
 • do 10. dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie),
 • do 15. dnia kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.


styczeń – grudzień 2018:

 • 2.100.00 zł – minimalne

Terminy:

 • Do 20. dnia każdego miesiąca – wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej wpłacamy do 20. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracji PIT nie składamy w ciągu roku.
 • Do 25. dnia każdego miesiąca – złożenie deklaracji VAT-7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT-7K wpłacamy do 25. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Stawki podatku dochodowego:

 • do sumy 85 528,00 zł: 18% – 556,02 zł
 • od 85 528,00 zł: 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528,00 zł

Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego w 2018 r. wynosi 19% od uzyskanego dochodu.

Pracodawcy i zleceniodawcy

Do 20. dnia miesiąca pracodawca/zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.

Jednolity Plik Kontrolny

Do 25. dnia każdego miesiąca złożenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w formie pliku JPK VAT (dotyczy czynnych podatników VAT) – w 2018 r. dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców.