Nowe stawki VAT

Zasada ogólna dotycząca stosowania stawek podatkowych mówi, że stawka VAT „stara” lub „nowa” jest zależna od daty sprzedaży, a nie od daty wystawienia faktury. Dlatego jeżeli sprzedaż miała miejsce w grudniu 2010 roku, a faktura jest wystawiania dopiero w styczniu (co jest zgodne z przepisami) to stosujemy „stare” stawki podatkowe. Dla sprzedaży, która ma miejsce w 2011 roku możemy stosować tylko nowe stawki, czy 23% VAT, 8% VAT i 5% VAT.

Nowe stawki VAT

1. Faktura, na której występują jednocześnie stare i nowe stawki VAT

Na fakturze nie powinny występować jednocześnie stare i nowe stawki VAT. Wyjątkiem będą:

  • abonamenty – usługi abonamentowe (np. abonament telefoniczny), gdy okres abonamentu obejmuje zarówno rok 2010 jak i 2011,
  • faktury końcowe wystawione w 2011 roku do zaliczek pobranych w 2010 roku. Na fakturach końcowych wystawionych w 2011 roku, do zaliczek pobranych w 2010, będą występować stawki stare dla kwot zapłaconych zaliczką i stawki nowe – dla kwot dopłacanych w 2011 roku.

2. Stawki VAT na fakturach korygujących

Faktury korygujące będą zawsze wystawiane z zastosowaniem stawek, które występowały na fakturze sprzedaży niezależnie od daty w jakiej jest wystawiana faktura korygująca.

3. WNT

Stawka VAT jest uzależniona od momentu powstania obowiązku podatkowego, a ten powstaje:

  • gdy sprzedawca wystawił fakturę sprzedaży – w dacie wystawienia faktury
  • gdy sprzedawca nie wystawił faktury sprzedaży – 15-tego następnego miesiąca po dacie dostawy.

W konsekwencji, stawka dla dostawy z grudnia może wynosić 22% VAT – gdy wpłynęła do kupującego faktura wystawiona z datą grudniową albo 23% VAT, gdy kupujący faktury nie otrzymał.

4. Wystawianie faktur w ifirma.pl

Serwis ifirma.pl kontroluje jakie stawki mogą być użyte na wystawianej fakturze w zależności od podanej daty sprzedaży. W styczniu 2011 będzie można wystawiać faktury ze starymi lub nowymi stawkami. Wyjątkiem są faktury zaliczkowe i proforma, które będą akceptować tylko nowe stawki.

5. Księgowanie wydatków w ifirma.pl

W styczniu, lutym i marcu dopuszczamy księgowanie wydatków ze stawkami 22%, 7% i 3%. Faktury ze starymi stawkami mogą być wystawione wówczas, gdy sprzedaż miała miejsce w 2010 roku a faktura została wystawiona dopiero w 2011. W przypadku faktur wystawionych w 2010 roku (oczywiście ze starymi stawkami) podatek VAT możemy zaksięgować w ewidencji zakupów VAT w 2011 roku, ale kwoty netto muszą być zaksięgowane w KPiR w 2010 roku (wydatki muszą być księgowane w roku, w którym zostały poniesione).

6. Nietypowe dokumenty kosztowe

Do zaksięgowania zdarzeń nietypowych będzie służył w 2011 „wydatek uniwersalny”. Będą na nim występowały zawsze stare stawki i nowe stawki oraz będą przyjmowane kwoty ujemne. Można nim zaksięgować fakturę, na której jednocześnie wystąpią stare i nowe stawki VAT oraz fakturę korygującą do faktury, która nie była zaksięgowana w serwisie (bo np. została zaksięgowana przed rozpoczęciem korzystania z serwisu) lub kolejną fakturę korygującą (pierwszą księgujemy przez powiązanie z fakturą zakupu).

7. Ewidencja VAT

W ewidencjach zakupów i sprzedaży VAT, począwszy od stycznia 2011 roku, będą występować zarówno stare, jak i nowe stawki. Ponieważ w przyszłości zawsze może pojawić się, np. faktura korygująca do faktury wystawionej przed 2011 rokiem, na której będą występowały stawki 22%, 7% lub 3%.

8. Deklaracja VAT-7 (VAT-7K)

Nowy wzór deklaracji VAT-7 nie różni się wiele od deklaracji obowiązującej w 2010. W polu, w którym wykazujemy sprzedaż w stawce podstawowej, będziemy wykazywać zarówno sprzedaż w starej stawce podstawowej – 22% VAT, jak i w nowej – 23% VAT. Na tej samej zasadzie sumuje się sprzedaż w stawkach 7% VAT i 8% VAT oraz 3% VAT i 5% VAT. Nowy wzór deklaracji będzie dostępny w serwisie w drugiej połowie stycznia.

 

Zobacz także: Towary i usługi ze stawką 8% VAT.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK