Chat with us, powered by LiveChat

Co można załatwić przez ePUAP: zakładanie działalności gospodarczej

profil zaufany działalność gospodarcza

Jak założyć ePUAP dla firmy? Jak założyć firmę przez internet? W jaki sposób wypełnić formularz CEIDG-1? Zapraszamy do lektury.

Profil zaufany działalność gospodarcza - omówione zagadnienia:

Profil zaufany jest formą elektronicznego podpisu dostępnego na platformie ePUAP, dzięki któremu sprawy urzędowe załatwiać można z zacisza własnego domu. Narzędzie to znacznie przyspiesza i ułatwia procedury administracyjne, będąc przy tym opcją zupełnie darmową. Stanowi tym samym korzystną alternatywę względem elektronicznego podpisu kwalifikowanego, z którego wykorzystaniem można uwierzytelnić dokumentację elektroniczną za odpowiednią opłatą.

Wśród kwestii możliwych do uskutecznienia z zastosowaniem profilu zaufanego jest założenie działalności gospodarczej. Służy temu formularz CEIDG-1, który po opatrzeniu elektroniczną wersją podpisu i zaadresowaniu do skrzynki podawczej urzędu wywołuje skutki identyczne z tymi będącymi następstwem działań podjętych w formie tradycyjnej.

Profil zaufany działalność gospodarcza

Jak założyć ePUAP dla firmy? 

ePUAP dla firm założyć można, udając się osobiście do jednego z punktów potwierdzających (urzędu gminy, urzędu miasta, starostwa powiatowego, oddziału ZUS, urzędu skarbowego lub placówki pocztowej) albo potwierdzając tożsamość we własnym zakresie online. Ten ostatni sposób dostępny jest w kilku, równoważnych wariantach, spośród których można wybrać ten najdogodniejszy dla siebie. Tożsamość można zatem potwierdzić przez internet: 

 • za pomocą wspomnianego już kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o ile się taki posiada;
 • korzystając z usług weryfikacyjnych określonych banków, logując się danymi do swojego elektronicznego konta bankowego – obecnie jest to możliwe dla klientów Banku Ochrony Środowiska (BOŚ Bank), Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski (PKO BP), Banku Polska Kasa Opieki (Bank Pekao), Inteligo oraz Banków Spółdzielczych z Grupy BPS;
 • zbliżeniowo – to opcja dla posiadaczy nowego rodzaju dowodu osobistego (tzw. e-dowodu) oraz korzystających z aplikacji eDO App, umożliwiającej zdalną weryfikację tożsamości. 

Założenie działalności przez ePUAP krok po kroku 

Chcący założyć działalność gospodarczą przez profil zaufany, w pierwszej kolejności powinni odwiedzić witrynę firma.gov.pl, gdzie w sekcji „formularze i instrukcje” dostępny jest formularz CEIDG-1.

Platforma udostępnia ten ostatni w formie pliku, który po wypełnieniu można uwierzytelnić profilem zaufanym. Umożliwia również skorzystanie z opcji złożenia wniosku bezpośrednio online po uprzednim potwierdzeniu tożsamości profilem zaufanym na ePUAP. 

Przechodząc już bezpośrednio do formularza, chcąc założyć działalność przez ePUAP, należy wypełnić jego kolejne sekcje następująco:

 • w sekcji 01. – należy wskazać jako cel złożenia wniosku opcję: „Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy”;
 • w sekcji 02. – w polu 02.3. oznaczyć się jako „przedsiębiorca”;
 • w sekcji 03. – wskazać swoje dane jako wnioskodawcy. Nie posiadając REGON-u lub NIP-u, należy pozostawić związane z nimi pole puste, oznaczając poniżej fakt jego braku. Uzupełniając zaś dane w przedmiocie obywatelstwa, należy wskazać wszystkie posiadane (czynią to również obywatele UE / EOG). Nie można też zapomnieć o złożeniu oświadczenia z pola 15., bez którego rozpatrzenie wniosku nie będzie możliwe;
 • w sekcji 04. – pole 11., choć brzmi dość enigmatycznie, nie musi być wypełnione obowiązkowo – w razie wątpliwości należy pozostawić go pustym;
 • w sekcji 05. – należy wskazać adres powiązany z profilem zaufanym, nie adres e-mail; 
 • w sekcji 06. – w odniesieniu do planowanej liczby osób pracujących należy wskazać minimum jedną (samego siebie) i ewentualnie dodać do tej liczby kolejnych pracowników. Wskazując na rodzaj działalności, należy uczynić to zgodnie z symboliką PKD;
 • w sekcji 07. – należy wskazać nazwę skróconą prowadzonej działalności (W razie jej braku wystarczy wskazanie imienia i nazwiska);
 •  w sekcji 08. – należy wskazać dowolną datę, następującą jednak po dacie złożenia wniosku;
 • w sekcji 09. – można, choć nie trzeba, wskazać dane do kontaktu. Chcąc uniknąć niechcianych telefonów spoza urzędu, warto zaznaczyć pole odnośnie do sprzeciwu wobec udostępnienia przez urząd swoich danych;
 • w sekcji 10. – należy wskazać znajdujący się na terytorium RP adres do doręczeń (korespondencyjny) oraz stałe miejsce wykonywania działalności (np. biuro) lub jego brak;
 • w sekcji 11. – ująć można dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej, takie jak oddziały czy placówki;
 • w sekcji 12. – należy oznaczyć rodzaj ubezpieczenia (ZUS) oraz datę obowiązku składkowego (tożsamą z datą rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej). Jest to też miejsce na oznaczenie ewentualnych załączników składanych razem z wnioskiem;
 • sekcje 13. – 16. – należy pozostawić puste;
 • w sekcji 17. – należy ująć dane właściwego dla miejsca zamieszkania danego przedsiębiorcy naczelnika urzędu skarbowego;
 • w sekcji 18. – dokonuje się wyboru sposobu opodatkowania (domyślnie jest to opodatkowanie na zasadach ogólnych);
 • w sekcji 19. – o ile chce się prowadzić pełną księgowość swojej firmy (co nie jest obowiązkiem w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie, nie w formie spółki prawa handlowego), uzupełnia się tę sekcję;
 • w sekcji 20. – uzupełnia się dane, o ile zdecydowano się na tę formę prowadzenia dokumentacji;
 • w sekcji 21. – należy wskazać dane adresowe faktycznego przechowywania dokumentacji (może być ono odmienne od miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności);
 • w sekcji 22. – odpowiednie pole zaznaczają jedynie przedsiębiorcy, których przedsiębiorstwo jest przystosowane do zatrudniania niepełnosprawnych;
 • sekcja 23. – dotyczy jedynie osób, prowadzących działalność wyłącznie w formie spółek cywilnych; 
 • w sekcji 24. – deklarują się jedynie przedsiębiorcy o statusie wspólników w spółce cywilnej; 
 • w sekcji 25. – należy wskazać informacje o aktualnej wspólnocie majątkowej małżeńskiej lub o takiej, która ustała; 
 • sekcję 26. – uzupełnia się, o ile posiada się już rachunek bankowy; 
 • w sekcji 27. – wskazuje się odpowiednie dane, o ile dotyczą danego przedsiębiorcy; 
 • sekcję 28. – uzupełnia się, o ile udzielono pełnomocnictwa do aktualizacji danych w CEIDG; 
 • w sekcji 29. – ujmuje się informacje o załącznikach składanych wraz z wnioskiem;
 • w sekcji 30. –  potwierdza się swoim podpisem przyjęcie do wiadomości informacji o sposobie przetwarzania powierzonych urzędowi danych.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Co to jest profil zaufany?

  Profil zaufany to narzędzie, z którego pomocą możesz zdalnie załatwiać swoje sprawy urzędowe. Korzystanie z niego jest darmowe.

 2. 🔸Jak założyć profil zaufany?

  Profil zaufany założysz, potwierdzając swoją tożsamość w placówce potwierdzającej lub online - logując się do swojego konta bankowego, wykorzystując e-dowód i aplikację eDO App albo korzystając z kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 3. 🔸Czy jest możliwe założenie działalności przez ePUAP?

  Tak. Składany online wniosek CEIDG-1 można podpisać profilem zaufanym dostępnym na ePUAP.

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Odwiedź nasz
kanał na

I sprawdź:

 • podstawy prowadzenia firmy,
 • rady i opinie ekspertów,
 • bieżące terminy podatkowe.

SUBSKRYBUJ

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość