W styczniu zmienisz sposób rozliczeń z fiskusem

Styczeń to jedyny miesiąc w roku, w którym przedsiębiorca może wybrać nową formę opodatkowania swojej działalności. Chcąc zmienić sposób rozliczeń z fiskusem na korzystniejszy, można wybierać spośród 4 opcji. Trzeba się jednak spieszyć.
  Decyzja o wyborze nowej formy rozliczenia musi zapaść do 20 stycznia każdego roku podatkowego. W tym roku, osoby prowadzące działalność gospodarczą dostają 1 dzień w zapasie, ponieważ 20 stycznia przypada w niedzielę. Decyzję o zmianie formy opodatkowania mogą również podjąć podatnicy czerpiący przychód z najmu.
 

Cztery formy opodatkowania do wyboru

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają do wyboru 4 formy opodatkowania. Są to: Podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, ale osiągają przychód z najmu, mogą wybierać spośród zryczałtowanej stawki podatku (8,5%) oraz skali podatkowej. Decyzja o wyborze lub zmianie sposobu rozliczenia z urzędem skarbowym powinna zostać dobrze przemyślana. Każda forma opodatkowania niesie ze sobą pewne korzyści. Każda z nich ma też minusy, dlatego wybór najbardziej opłacalnej jest tak ważny.
 

Formy opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

  • Podatek liniowy
Stawka 19% – bez względu na dochód.
  • Skala podatkowa
Stawka 18% – przy dochodzie do 85 528 zł, Stawka 32 % – przy dochodzie większym niż 85 528 zł. Ważne – stawkę podatku określa dochód ze wszystkich źródeł.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Stawki 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20% – stawki określa rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Karta podatkowa
Stawka nie jest określona – wielkość podatek jest określona rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, a także liczbą jej pracowników. Znaczenie ma również liczba osób zamieszkujących miejscowość, w której prowadzona jest firma.

Formy opodatkowania dla osób osiągających dochód z najmu (nieprowadzących działalności):

  • Ryczałt
Stawka 8,5% – bez względu na dochody.
  • Skala podatkowa
Stawka 18% – przy dochodzie do 85 528 zł, Stawka 32% – przy dochodzie większym niż 85 528 zł. Ważne – stawkę podatku określa dochód ze wszystkich źródeł. Liczy się zatem dochód zarówno z najmu, jak również – przykładowo – pracy na etacie.
 

Jak poinformować o zmianie?

Podatnicy, którzy chcą dokonać zmiany formy opodatkowania, mają obowiązek poinformowania o tym urzędu skarbowego (do 20 stycznia). Jak dotąd, jedynym sposobem na przekazanie takiej informacji jest złożenie pisemnego oświadczenia. Nie istnieje oficjalny formularz, który umożliwia poinformowanie fiskusa o zmianie. Urzędy skarbowe oferują w zamian nieoficjalne druki.
 
Wyjątki:
 • Podatnicy chcący zmienić sposób rozliczania działalność na kartę podatkową, muszą złożyć w urzędzie skarbowym formularz PIT-16.
 • W dowolnym momencie roku można przejść z ryczałtu na rozliczenie według skali podatkowej. Ryczałtowiec, który uzyskuje dochód z działalności nieobjętej ryczałtem, musi zmienić sposób opodatkowania na zasady ogólne (stąd brak ograniczeń co do terminu zmiany).
Informację o zmianie formy opodatkowania można przekazać osobiście lub przesłać pocztą. Wysyłając pismo „na ostatnią chwilę”, warto pamiętać o potwierdzeniu nadania przesyłki pocztowej.
 

Nowi przedsiębiorcy

Jeżeli podatnik zdecyduje się na rozliczenie nowej działalności według skali podatkowej, nie musi informować o tym urzędu skarbowego. Wybór innej metody opodatkowania odbywa się za pośrednictwem wniosku CEIDG-1.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI