Czy każdy przedsiębiorca musi posiadać konto bankowe?

Mimo że w polskim systemie prawnym nie ma określonego wprost obowiązku posiadania przez przedsiębiorcę konta bankowego. Jednak zdarzają się sytuacje, w których jest ono niezbędne do poprawnego przeprowadzenia rozliczeń. Przykładem takich obligatoryjnych bezgotówkowych rozrachunków jest opłacanie podatków do US, czy też składek na ubezpieczenia do ZUS. Czy w związku z powyższym konto bankowe jest obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy? Czy także mikroprzedsiębiorca musi je mieć? Sprawdź!

Przedsiębiorcy a obowiązek posiadania konta bankowego

Okazuje się, że istnieje grono przedsiębiorców, którzy mogą zrezygnować z posiadania rachunku bankowego. Zgodnie bowiem z art. 61 Ordynacji podatkowej, zwolnieniem z obowiązku dokonywania rozliczeń z US za pośrednictwem konta bankowego objęci są mikroprzedsiębiorcy. Podobnie jest ze składkami ZUS. W obu przypadkach wpłaty można dokonać w formie przekazu pocztowego.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub też wykazane sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Chcesz sprawdzić, czy jesteś mikroprzedsiębiorcą? Dokładne wskazówki na ten temat znajdziesz tutaj.

Mikroprzedsiębiorca – kiedy musi mieć konto bankowe?

Powyższe zwolnienie dotyczy przede wszystkim rozliczeń z organami podatkowymi i ZUS. Może się jednak okazać, że nawet mikroprzedsiębiorca będzie zobligowany do otwarcia konta bankowego. Dokonywanie i przyjmowanie płatności związanych z prowadzoną działalnością musi bowiem nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego gdy:

  • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł (transakcje w walutach obcych należy przeliczyć na złote wg kursu średniego walut ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji) – więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

W związku z powyższym, jeżeli wskazane warunki zostaną spełnione, mikroprzedsiębiorca jest zobligowany do dokonywania rozliczeń z takich transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego.

Czy wiesz, że firmowe konto bankowe należy zgłosić do ZUS i US? Kliknij i dowiedz się więcej!
 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK