Do jakich środków trwałych można zastosować przyspieszoną amortyzację?

Istnieją kategorie środków trwałych, które mogą korzystać z przyspieszonej amortyzacji przez zastosowanie współczynnika podwyższającego stawkę amortyzacyjną. Wśród nich znajdują się środki trwałe używane w warunkach pogorszonych i środki trwałe używane bardziej intensywnie oraz środki trwałe związane z szybkim postępem. Jakie składniki majątku można zaliczyć do każdej z tych kategorii?

Środki trwałe używane w warunkach pogorszonych lub złych

Środki trwałe używane w warunkach pogorszonych to składniki majątku, które używane są pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu. Złe warunki z kolei oznaczają wpływ niszczących środków chemicznych, jeśli znajdują się one np. wewnątrz budynku stanowiącego składnik majątku lub też w atmosferze, w wyniku działania innego podmiotu. Przykładem środka trwałego używanego w warunkach złych może być silos, w którym przechowywana jest żrąca substancja. Z amortyzacji przyspieszonej może skorzystać także np. magazyn spółdzielni rybackiej, który stoi blisko morza i przez to narażony jest na działanie wilgoci i soli (są to z pewnością warunki pogorszone).

Środki trwałe używane bardziej intensywnie lub wymagające szczególnej sprawności technicznej

Za środki trwałe (maszyny, urządzenia i środki transportu, za wyjątkiem morskiego taboru pływającego) wymagające szczególnej sprawności technicznej, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie. Środkiem trwałym wymagającym szczególnej sprawności technicznej będzie zespół komputerowy do testowania, który pracuje nieustannie przez całą dobę.

Ustawodawca nie określił natomiast, co rozumie przez określenie “maszyny, urządzenia i środki transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używane bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych” – w związku z powyższym udowodnienie, że faktycznie tak jest, leży po stronie przedsiębiorcy. W tym przypadku za zużywanie przeciętne można przyjąć zużywanie środków trwałych według standardowych stawek i czasu amortyzacji. Przykładem środka trwałego używanego bardziej intensywnie może być samochód wykorzystywany do nauki jazdy.

Środki trwałe poddane szybkiemu postępowi technicznemu

Środki trwałe (czyli maszyny i urządzenia) poddane szybkiemu postępowi technicznemu to takie, w budowie których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje, dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostała aparatura naukowo-badawcza i doświadczalno-produkcyjna. Przykładem takiego składnika majątku może być nowoczesna drukarka 3D wykorzystywana w zakładzie produkcyjnym.  

Sprawdź, jak stosować współczynnik amortyzacji!  Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI