Nowe terminy wyboru podatku liniowego od 2018 roku

Planowane zmiany w zakresie terminu wyboru opodatkowania podatkiem liniowym od 2018 roku

Jak wiadomo z początkiem każdego nowego roku podatnicy mają możliwość zmiany formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej.

Obecnie obowiązuje zasada, że podatnik może dokonać zmiany formy opodatkowania tylko raz w roku i należy z tym zdążyć do 20 stycznia danego roku podatkowego, chyba że w kolejnych latach (w tym samym terminie) podatnik złoży pisemny wniosek o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub oświadczenie o zastosowanie jednej ze zryczałtowanych form opodatkowania. Zmiany formy opodatkowania dokonujemy na formularzu CEIDG-1 który możemy złożyć przez internet lub w urzędzie miasta czy gminy. W sytuacji wybrania karty podatkowej przedsiębiorca do formularza CEIDG-1 dołącza dodatkowo PIT-16.

Możliwe zmiany w 2018

Projekt z dnia 27-09-2017 zakłada wprowadzenie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący wyboru formy opodatkowania podatkiem liniowym, którego dokonamy do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągniętym w grudniu roku podatkowego. Natomiast w przypadku wszystkich pozostałych form opodatkowania termin złożenia zawiadomienia pozostaje bez zmian.

Status projektu jest w dalszym ciągu na etapie prac legislacyjnych Rady Ministrów.


Od 2018 zostaną wprowadzone nowe wzory zaświadczeń i zawiadomień w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przedsiębiorcy którzy kontynuują działalność w 2018 mogą nadal korzystać z tej samej formy opodatkowania co w 2017 roku – bez konieczności składania oświadczeń/wniosków. Obowiązek taki powstanie, jeśli chcemy dokonać zmiany formy opodatkowania.

Podatek liniowy i ryczałt ewidencjonowany – wybór i rezygnacja

Na skutek nowelizacji od 2018 roku możliwe będzie składanie oświadczeń o wyborze formy opodatkowania jak i rezygnacji z podatku liniowego oraz ryczałtu ewidencjonowanego przy zastosowaniu wzoru, do którego określenia upoważniono Ministerstwo Finansów. Jeśli przedsiębiorca będzie składał zawiadomienie, to nie będzie ono składane bezpośrednio w urzędzie skarbowym, ale za pośrednictwem CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Zastosowany wzór przez Ministerstwo Finansów będzie obowiązkowy przy wysyłce elektronicznej i pozwoli na oszczędność czasu.

Minister Finansów nie wydał jeszcze rozporządzeń, w których zostaną określone wzory oświadczeń o wyborze formy opodatkowania.


Autor: Marzena Łukasik – ifirma.pl


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Darmowy e-book z poradami księgowymi